Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ABC kariery

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przydatne linki

1. Testy umiejętności i osobowości

Portal psychologiczny, na którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów min.  z dziedziny psychologii społecznej i socjologii, porady psychologiczne, testy osobowości oraz nowości wydawnicze.

2. Administracja publiczna

Oficjalna strona Miasta Krakowa. W zakładce Nauka i Edukacja znajdziesz adres Portalu Edukacyjnego UMK, katalog szkół wyższych oraz oferty pracy dla nauczycieli. Z kolei wchodząc w zakładkę Biznes dowiesz się min. dlaczego warto studiować i pracować w Krakowie, jak wygląda rynek pracy w naszym mieście oraz jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Biuletyn Informacyjny Publicznej Miasta Krakowa dostarcza ważnych informacji min. na temat Strategii Rozwoju Krakowa, stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, polityki kulturalnej oraz współpracy międzynarodowej.

Strona Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, na której znajdziesz informacje z dziedziny Funduszy Unijnych, pomocy społecznej, społeczeństwa obywatelskiego i wiele innych. Szczególnie użyteczna może okazać się informacja na temat warunków zatrudnienia oraz praw przysługujących Polakom wyjeżdżającym do pracy za granicę.

Publiczne Służby Zatrudnienia to portal, na którym znajdziesz wiadomości dla poszukujących pracy, akty prawne oraz oferty pracy. Dowiesz się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak efektywnie szukać pracy.

3. Urzędy pracy - pomoc i informacja

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oprócz danych związanych z małopolskim rynkiem pracy znajdziesz także informacje min. na temat projektów realizowanych przez WUP oraz pracy poza granicami Polski. Będziesz mógł skorzystać z poradnictwa zawodowego oraz dowiedzieć się jak firmy, organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej itp. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zdobyć dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. 

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy znajdziesz min. porady zawodowe oraz aktualne oferty pracy z kraju, zagranicy, a także z programu EURES, który jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia z organizacjami regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi związanymi ze sprawami zatrudnienia dla państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia i Lichtenstein).

Tak jak na poprzednich stronach znajdziesz tu najnowsze oferty pracy oraz informacje na temat sieci współpracy EURES.

4. Portale rekrutacyjne

Na poniższych portalach będziesz mógł założyć własne konto, wprowadzić do bazy danych swoje CV, aby ułatwić przyszłemu pracodawcy możliwość kontaktu, a także samemu przeglądać aktualne oferty pracy.

5. Agencje pośrednictwa pracy, doradztwo personalne i praca czasowa

Poniższe strony to agencje pośrednictwa pracy, firmy zajmujące się HR i doradztwem personalnym, które swoją ofertę kierują zarówno do pracodawców jak i osób aktywnie poszukujących pracy. Możesz tu także szukać tymczasowego zatrudnienia.

6. Własna działalność gospodarcza

Na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego początkujący przedsiębiorca odnajdzie oferty dotacji i szkoleń, pomoc w dotarciu do funduszy unijnych, informację na temat aktualnych przetargów, a także będzie mógł zadać pytanie doradcy.

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało z myślą otwarcia uczelni w kierunku przedsiębiorczości. W zakładce „Dla Studentów" znajdziesz ciekawe informacje na temat innowacyjności i własnego biznesu oraz szkoleń i promocji.

Strona Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, na której zamieszczane są informacje na temat krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Centrum wspiera wymianę informacji oraz transfer rozwiązań innowacyjnych we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu, udziela informacji na temat UE oraz możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i rozwoju.

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na UJ zajmuje się promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Jej zadaniem  jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich.

7. Społecznościowe portale biznesowe

GoldenLine to portal społecznościowy, na którym każdy znajdzie coś ważnego dla siebie: profesjonalne kontakty, ciekawe oferty pracy, możliwość kontaktu z przyszłym pracodawcą, fora dyskusyjne będące platformą wymiany wiedzy i doświadczeń.

Międzynarodowy portal służący nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów zawodowych, budowaniu profesjonalnego wizerunku oraz uzyskiwaniu wiedzy z danej branży.

8. Praca dla absolwentów

Strona zawierająca oferty pracy dla nauczycieli.

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa, zawierająca oferty pracy w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Serwis Służby Cywilnej. Tutaj można znaleźć najnowsze ogłoszenia o naborze do pracy w służbie cywilnej.

Strona prezentująca oferty pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

9. Inne ciekawe strony

Strona zawierająca najnowsze, ogólnobranżowe raporty płacowe oraz artykuły związane z tematyką wynagrodzeń i motywacji pracowników.

Portal organizacji pozarządowych, z którego dowiesz się czym zajmują się NGO działające w Twoim regionie, jak założyć własną organizację, jak skorzystać z unijnych funduszy strukturalnych oraz jak zaangażować się w wolontariat. Znajdziesz tu także oferty pracy w fundacjach i stowarzyszeniach.

Strona dla studentów i absolwentów, którzy stawiają pierwsze kroki na rynku pracy. Przeczytasz jak wyglądają najpopularniejsze rodzaje rekrutacji i jakich błędów nie popełniać pisząc CV, jaka jest najlepsza pierwsza praca oraz stworzyć skuteczne CV lub list motywacyjny.

Portal zawierający informacje na temat szkoleń i studiów podyplomowych. Za pomocą wyszukiwarki będziesz mógł odnaleźć oferty szkoleń i studiów z danej dziedziny w Twoim regionie oraz sprawdzić, które z nich są refundowane przez UE.