Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwent

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Doradztwo zawodowe i coaching kariery

Konsultacje w Biurze Karier są:

 • Poufne
 • Bezpłatne
 • Skierowane do studentów i absolwentów UJ (z wyłączeniem CMUJ - w przypadku doradztwa dla studentów CMUJ prosimy o kontakt z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CMUJ)
 • Dostępne po wcześniejszym uzgodnieniu terminu poprzez formularz zgłoszeniowy
 • Prowadzone w formie online do odwołania

Konsultacje nie są formą poradnictwa psychologicznego ani psychoterapii. Jeśli jesteś w kryzysie psychicznym i szukasz pomocy, skontaktuj się ze Studenckim Ośrodkiem Wsparcia i Adaptacji (SOWA).

Celem doradztwa jest wyposażenie kandydata w aktualną wiedzę na temat rynku pracy i dostarczenia mu narzędzi do samodzielnego rozwijania swojego potencjału zawodowego!

Podczas spotkania z doradcą możesz:

 • zdobyć informacje na temat skutecznych sposobów poruszania się po rynku pracy, interesujących firm oraz pracodawców
 • przygotować profesjonalne dokumenty aplikacyjne (CV i list motywacyjny) pod konkretne stanowisko
 • otrzymać wskazówki, które pomogą Ci pokierować rozwojem zawodowym
 • określić swoje predyspozycje zawodowe
 • wykonać testy psychozawodowe
 • przygotować się odpowiednio do procesu rekrutacji i autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej
 • uzyskać informacje o możliwościach dokwalifikowania się

Prowadzące

Magdalena Kwak-Wójcik - socjolog, doradca zawodowy.
Ukończyłam socjologię na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz doradztwo zawodowe na Politechnice Krakowskiej. Na co dzień pomagam studentom i absolwentom w przygotowaniu do swobodnego wejścia na rynek pracy, a jednocześnie wspieram ich rozwój zawodowy. W swojej pracy stawiam na indywidualne podejście do każdego, aby zainspirować i zmotywować do działania.

Emilia Latała-Cudecka - psycholog, doradca zawodowy oraz doradca zawodowy dla osób z niepełnosprawnością.
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzania zasobami ludzkimi na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Interesuję się społecznie zorientowanymi trendami na rynku pracy, takimi jak zarządzanie różnorodnością (diversity and inclusion managment). Bliska jest mi także psychologia rozwoju człowieka w biegu życia - a zwłaszcza rozwój tzw. kompetencji transferowalnych (miękkich) i ich znaczenie w budowaniu satysfakcjonującej kariery zawodowej.

Zapisy

W związku z Zarządzeniem nr 131 Rektora UJ z 17 listopada 2020 roku studenci i studentki UJ mogą zapisywać się na wydarzenia oraz oferowane przez Biuro Karier formy wsparcia (coaching kariery, doradztwo zawodowe) jedynie z adresów e-mailowych w domenie @student.uj.edu.pl. Osoby dokonujące zapisów z prywatnych adresów e-mailowych nie będą włączane na listę uczestników wydarzeń.

 

 

Doradztwo zawodowe w języku angielskim / Career counselling in English

In accordance with the Regulation No. 131 of the Rector of the Jagiellonian University of November 17, 2020, students of the Jagiellonian University may register for events and the forms of support offered by the Careers Service (career coaching, career counseling) only from e-mail addresses in the @student.uj.edu.pl domain. Students registered from private e-mail addresses will not be included in the list of participants.

​Please, be informed that career counselling in English will be available from November 2022.

Jak to wygląda? W trakcie cyklu 6 spotkań coach pomaga Ci wyznaczyć cele, a potem wspiera w planowaniu działań i ich realizacji. Coach nie podaje gotowych rozwiązań, bo to Ty jesteś ekspertem od swojego życia. Coach zadaje pytania oraz proponuje ćwiczenia, dzięki którym możesz:

 • odkryć i zacząć wykorzystywać swoje mocne strony oraz talenty
 • zacząć aktywnie planować swoją karierę zawodową
 • wzmocnić motywację do rozwijania potrzebnych umiejętności
 • zwiększyć pewność siebie w sytuacjach zawodowych
 • lepiej zarządzać czasem
 • utrzymywać równowagę pomiędzy życiem osobistym a pracą
 • skoncentrować się na tym, co najważniejsze i podejmować lepsze decyzje
 • zbudować swoją profesjonalną markę osobistą w serwisie LinkedIn

Prowadząca

​Halina Czubała - psycholog, coach kariery (ECPC, ICF ACC).
Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz międzynarodowego szkolenia coachingowego „The Art and Science of Coaching” organizowanego przez Erickson Coaching International oraz Wszechnicę UJ. W mojej pracy ze studentami i absolwentami szukam ich mocnych stron, możliwości rozwoju i szans na wykorzystanie potencjału. Interesuję się wzmacnianiem odporności psychicznej i rozwijaniem umiejętności, które prowadzą do sukcesu na rynku pracy.

Zapisy

W związku z Zarządzeniem nr 131 Rektora UJ z 17 listopada 2020 roku studenci i studentki UJ mogą zapisywać się na wydarzenia oraz oferowane przez Biuro Karier formy wsparcia (coaching kariery, doradztwo zawodowe) jedynie z adresów e-mailowych w domenie @student.uj.edu.pl . Osoby dokonujące zapisów z prywatnych adresów e-mailowych nie będą włączane na listę uczestników wydarzeń.

Zapisy na coaching kariery - Brak wolnych terminów