Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwent

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dla absolwentów

Coaching kariery: cykl indywidualnych spotkań mających na celu wsparcie w wyznaczaniu zawodowych celów, planowaniu konkretnych działań i wzmacnianie motywacji do ich realizacji. 

Indywidualne doradztwo zawodowe: m. in. konsultacje dokumentów aplikacyjnych, informacje na temat efektywnego poruszania się po rynku pracy i procesu rekrutacji, diagnoza predyspozycji zawodowych.

Szkolenia i prezentacje: m. in. warsztaty o bardzo bogatym zakresie tematycznym prowadzone przez ekspertów-praktyków i trenerów wewnętrznych firm i instytucji.

alumni.uj.edu.pl - nowo otwarta strona dla absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dostęp do informacji i materiałów: np. różnorodnych poradników, publikacji, broszur, a także danych dot. regionalnego, ogólnopolskiego i międzynarodowego rynku pracy.

Oferty pracypraktyk: codziennie kilkadziesiąt nowych!

Międzynarodowe doradztwo zawodowe: porozmawiaj przez SKYPE'a z doradcą zawodowym z zagranicy!

Targi Pracy: cykliczne wydarzenie i unikalna okazja do spotkania pracodawców twarzą w twarz, do poznania ich wymagań i oczekiwań wobec kandydatów, zadania każdego pytania osobom pracującym w danej organizacji, a także złożenia swojego CV.

Praca za granicą i work in Poland.