Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór na staż im. Roberta Schumana w Parlamencie Europejskim dla absolwentów szkół wyższych

Do 30 czerwca trwa nabór na staż im. Roberta Schumana dla absolwentów szkół wyższych!

O staż mogą ubiegać się osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat (bez górnej granicy wiekowej)
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych;
  • spełniają wymogi językowe;
  • przedstawią aktualne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego;
  • nie pracowały dłużej niż dwa kolejne miesiące w instytucji lub organie UE;
  • w okresie sześciu miesięcy przed rozpoczęciem stażu nie uczestniczyły w programie wizyt naukowych.

W ramach naboru przyjmowane są zgłoszenia na staże, które będą realizowane w terminie od 1 października 2019 do 28/29 lutego 2020.

Stażystom przysługuje stypendium stażowe oraz dodatek związany z podróżą do miejsca stażu. Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się też o dodatek do stypendium (wysokość stypendium zależy od kraju, w którym realizowany jest staż, a dodatku - od stopnia niepełnosprawności oraz kraju, w którym realizowany jest staż).

 

Więcej szczegółowych informacji na stronach Parlamentu Europejskiego  poświęconych stażom:

Polecamy również
International Mentoring Program
Indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym w nowym roku!
Rola i miejsce Agencji Wywiadu w systemie bezpieczeństwa państwa - spotkanie z przedstawicielami AW
Płatne staże w Parlamencie Europejskim - staże im. Roberta Shumana