Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

V edycja konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG

Konkurs ten jest skierowany do studentów oraz doktorantów i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG, promowanie polskiej myśli naukowej oraz służy budowaniu bezcennej współpracy biznesu ze światem nauki. Jako lider rynku gazowego w Polsce oraz firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla PGNiG projektów. Zwycięzca konkursu ma szansę na zrealizowanie swojego autorskiego pomysłu w PGNiG, otrzymując na ten cel nawet 400 tys. zł, zaś troje wyłonionych przez Kapitułę laureatów otrzyma nagrody pieniężne w wysokości odpowiednio: trzydziestu, dwudziestu i dziesięciu tysięcy złotych. Dodatkową zachętą do wzięcia udziału w konkursie jest możliwość uczestnictwa w międzynarodowej konferencji branżowej.

W bieżącej edycji czekamy na pomysły z następujących obszarów:

1. Poszukiwanie, wydobycie węglowodorów;

2. Technologie wodorowe i biometanowe;

3. Ochrona środowiska;

4. Podziemne magazynowanie węglowodorów;

5. Big Data – zastosowania, możliwości;

6. Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM);

7. Robotyka i sztuczna inteligencja;

8. Media społecznościowe – możliwości dla sektora;

9. Nowe zastosowanie paliw gazowych;

10. Innowacyjne metody współpracy z klientem;

11. Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów;

12. Wiercenia kierunkowe:  wyzwania technologiczne;

13. Sieci gazowe;

oraz w innych obszarach działalności i zainteresowań Spółek Grupy Kapitałowej, a także w związku z popularyzacją marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl , na załączonym formularzu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.11.2019 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora).

Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.