Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co robimy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania pracodawców

Chcąc uzyskać rzetelną i bezpośrednią informację płynącą z rynku pracy, realizujemy badania wśród pracodawców zatrudniających naszych absolwentów. Uzyskane w ten sposób dane, przedstawione w naszych raportach, mogą być źródłem cennej wiedzy nie tylko dla kadry akademickiej, ale również dla studentów oraz absolwentów rozpoczynających karierę zawodową.

W 2017-2018 zrealizowaliśmy badanie ilościowe pracodawców oferujących praktyki studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główny moduł badania polegał na  przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych z przedstawicielami firm (197) i został uzupełniony analizą danych zastanych (tj. treści ofert praktyk i staży). Raport jest dostępny pod linkiem.

W 2015r. zrealizowaliśmy projekt dla Instytutu Orientalistyki UJ, którego celem było poznanie opinii pracodawców na temat kompetencji zatrudnionych przez nich filologów. Przeprowadzono 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych, głównie z Kierownikami ds. Personalnych, Kierownikami Działów, rekruterami oraz właścicielami firm. Moduł główny projektu (wywiady) został uzupełniony badaniem desk research, podczas którego analizie poddano treść ofert pracy, publikowanych na portalu Biura Karier UJ, a skierowanych do osób posługujących się językami orientalnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi wynikami tego badania przedstawionymi w poniższej prezentacji: 

Orientalista na rynku pracy

Rekomendacje

Zobacz również:

» Bilans Kapitału Ludzkiego

» Badania i ewaluacje PARP

» ASPIRE reports