Web Content Display Web Content Display

Alumnus

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Post offered
Specjalista ds logistyki
Job location
Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Krosno ul. bieszczadzka 31
Job Type
praca
Number of vacancies
2
Contact person
695150889
Telephone number
695150889
Fax number
134363898
Official e-mail address
kariera@merkurymarket.pl
Sector Trade
  • Transport
  • Logistyka / spedycja / zakupy / dystrybucja
Requirements
  • wykształcenie wyższe (mile widziani absolwenci)
  • umiejętność logicznego myślenia i syntezowania danych,
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy pod presją czasu,
  • dokładność, skrupulatność, odpowiedzialność.
Responsibilities
  • zapewnienie optymalnego poziomu zapasu asortymentu,
  • dostosowywanie struktury wielkości zamówienia do tempa sprzedaży z uwzględnieniem dostępności towaru u dostawców,
  • zapewnienie ciągłości dostępności produktów na magazynie.
How to apply
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji zawierającej CV oraz list motywacyjny na adres: kariera@merkurymarket.pl 695 150889 Prosimy o zamieszczanie na dokumentach aplikacyjnych (CV + list motywacyjny) klauzuli o następującej treści: Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji pracowników i zleceniobiorców prowadzonych przez Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Merkury Market Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Krośnie (ul. Czajkowskiego 51, 38-400 Krosno), 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a) w/w Rozporządzenia, 3) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji, tj. nie dłużej niż przez okres 1 roku od daty przesłania Administratorowi niniejszego formularza, 4) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 5) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 6) ma Pani/Pan prawo do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem inspektor@merkurymarket.pl, 7) podanie danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji w celu zawarcia umowy o pracę lub umów cywilnoprawnych z wybranymi osobami.
Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Olga Jando