Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Our activities

Web Content Display Web Content Display

Research among employers

In order to obtain reliable and direct information from the labor market, we are conducting research among companies that are employing our graduates. The data obtained in this way and presented in our reports, can be a source of valuable knowledge not only for academic staff, but also for students and graduates starting their careers. Examples of conducted research:

  • 2017-2018: quantitative research among employers offering internships to students of the Jagiellonian University
  • 2015: project for the Institute of Oriental Studies of the Jagiellonian University. The aim of the research was to find out the opinions of employers about the competences of the philologists employed by them.

RODO - klauzula ogólna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl  lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji badania ankietowego wśród pracodawców współpracujących z UJ. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do realizacji badania ankietowego. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 18 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w badaniu ankietowanym realizowanym wśród pracodawców. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail kariery@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w Biurze Karier UJ, ul. Straszewskiego 25/12, 31-113 Kraków. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.