Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Uniwersytet Warszawski

Programista Django

praca - Etat
Post offered
Programista Django
Job Form
Etat
Recruitment date
2020-02-15 - 2020-10-01
Job location
Warszawa
Number of vacancies
1
Telephone number
0
Official e-mail address
usos@usos.edu.pl
Requirements
 • Znajomość zasad funkcjonowania systemów informatycznych w środowisku uczelni wyższej.
 • Znajomość języka programowania Python od 3.4 włącznie.
 • Umiejętność pisania kodu zgodnie ze standardami PEP8.
 • Znajomość języka programowania Java.
 • Praca w konsoli (Unix shell, skrypty Bash).
 • Znajomość frameworku Django w wersji od 1.10 włącznie.
 • Doświadczenie w pisaniu Unit Testów.
 • Znajomość technologii HTML 5, CSS, JavaScript.
 • Znajomość frameworków jQuery i jQuery UI.
 • Znajomość bazy danych PostgreSQL.
 • Umiejętność skonfigurowania serwera aplikacji uWSGI oraz serwerów HTTP Apache i Nginx.
 • Praca z systemem kontroli wersji Git.
 • Praca z narzędziem do rewizji kodu Gerrit.
 • Umiejętność korzystania z narzędzia do zarządzania projektem Redmine.
 • Umiejętność pisania bezpiecznych i efektywnych aplikacji webowych.
 • Praktyczna znajomość standardu WCAG 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines).
 • Znajomość modelu danych systemu USOS (preferowane są osoby z doświadczeniem w pracy w zespole ds. USOS).
Responsibilities
 • -
Employment conditions / Company offers
 • Umowę o pracę w wymiarze co najmniej ½ etatu
 • Zatrudnienie w stabilnej instytucji.
 • Przyjazną atmosferę pracy.
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.
 • W przypadku studentów - elastyczne godziny pracy.
How to apply
CV proszę przesłać na adres usos@usos.edu.pl
Sector Trade
Edukacja, szkolenia
Job
IT specialists, computer system administrators, database designers, computer network analysts, system engineers, programmers, IT analysts, computer graphic designers, software testers developers, UX specialists, system architects.

Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Olga Jando

Web Content Display Web Content Display

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Wszystkie oferty publikowane na stronie Biura Karier UJ są zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie naruszają przepisów antydyskryminacyjnych. Wyjątek stanowić mogą oferty odnoszące się do specyfiki stanowiska pracy, która wiąże się z odpowiednimi wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawcę.