Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

ABB

Laboratory Engineer Assistant - Internship

praktyka/staż - Inna
Post offered
Laboratory Engineer Assistant - Internship
Job Form
Inna
Recruitment date
2020-08-27 - 2020-12-31
Job location
Kraków
Number of vacancies
1
Telephone number
000-000-000
Official e-mail address
xyz@nazwafirmy.pl
Requirements
  • Third, fourth or fifth year student of technical studies (electrical engineering, electronics, automatics, energetics, mechatronics); Knowledge of the basics of electrical engineering; Practical skills: ability to use basic measuring devices and power tools; Good work organization; Knowledge of the construction of electrical devices and machines; Programming skills will be appreciated; SEP qualification certificate up to 1 kV will be the advantage.
Responsibilities
  • Participation in measurement and data analysis; Preparation and modernization of research and measurement stands; Design and assembly of prototype devices; Assistance in organizing work in laboratories.
Employment conditions / Company offers
  • We offers: • An interesting internship in a company promoting innovative and modern technologies; • Paid internship; • Long term cooperation; • Flexible working hours; • Excellent working environment. • Work in an employee-oriented company, • Friendly work environment with great team spirit.
How to apply
To apply for the position, please send your application via our page: https://new.abb.com/jobs/details/PL75565219_E2
Sector Trade
Energetyka, elektronika
Job
Electricians, power engineers, electro-mechanists, electro-installers.

Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Piotr Rapciak

Web Content Display Web Content Display

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Wszystkie oferty publikowane na stronie Biura Karier UJ są zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie naruszają przepisów antydyskryminacyjnych. Wyjątek stanowić mogą oferty odnoszące się do specyfiki stanowiska pracy, która wiąże się z odpowiednimi wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawcę.