Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór – Adwokaci Sp.p.

Praktykant w Dziale Administracji

praktyka/staż - Inna
Post offered
Praktykant w Dziale Administracji
Job Form
Inna
Recruitment date
2022-02-08 - 2023-02-08
Job location
Kraków
Number of vacancies
2
Telephone number
12 4310599
Official e-mail address
kadry@kkpw.pl
Requirements
 • sumienność
 • dokładność
 • staranność
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzanych zadań
Responsibilities
 • Zakres praktyk przewiduje:
 • zapoznanie się z procedurami dotyczącymi obsługi poczty – jej odbioru, obiegu, przygotowania, nadawania
 • zapoznanie się z metodami digitalizacji dokumentów
 • poznanie i obsługę programów do przechowywania baz danych oraz dokumentów Kancelarii
 • kontakty z urzędami (US, ZUS, GUS, ZIKiT, UM itp.) w bieżących sprawach Kancelarii
 • drobne zadania księgowe
 • przygotowywanie projektów pism
 • weryfikację w NBP i aktualizację kursów walutowych w programach Kancelarii
 • obsługę akt; zakładanie i porządkowanie akt bieżących oraz archiwalnych
 • obsługę biblioteki – ewidencjonowanie i katalogowanie książek w elektronicznych bazach Kancelarii
 • zadania związane z analizą rynku pod kątem najefektywniejszego zaopatrywania Kancelarii w media, sprzęt oraz wykorzystywane materiały
 • inne drobne zadania biurowe - według bieżących potrzeb Kancelarii
Employment conditions / Company offers
 • W takcie trwającej od 1 do 3 miesięcy praktyki, proponujemy możliwość zdobycia cennych umiejętności i doświadczeń w profesjonalnym środowisku pracy.
 • Osoby, których predyspozycje, wiedza i umiejętności zawodowe zostaną wysoko ocenione w trakcie praktyki mogą starać się o podjęcie stażu lub pracy w Kancelarii
How to apply
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres: kadry@kkpw.pl w temacie wpisując PRAKTYKA ADM KRK
Job
Assistants, office staff, librarians, archivists, project assistants.
Additional information
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór – Adwokaci Spółka partnerska z siedzibą w Krakowie w celach rekrutacyjnych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak przez czas nie dłuży niż 2 lata licząc od dnia przekazania danych. Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych w celach rekrutacyjnych KKPW Spółka partnerska w Krakowie.”

Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Piotr Rapciak

Web Content Display Web Content Display

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Wszystkie oferty publikowane na stronie Biura Karier UJ są zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie naruszają przepisów antydyskryminacyjnych. Wyjątek stanowić mogą oferty odnoszące się do specyfiki stanowiska pracy, która wiąże się z odpowiednimi wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawcę.