Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

KKPW Adwokaci SP. P.

PRAKTYKA DLA PRAWNIKA

praktyka/staż - Umowa cywilno-prawna
Post offered
PRAKTYKA DLA PRAWNIKA
Job Form
Umowa cywilno-prawna
Recruitment date
2022-02-08 - 2022-12-31
Job location
Kraków
Number of vacancies
2
Telephone number
124310599
Official e-mail address
kadry@kkpw.pl
Requirements
 • dobra znajomość zagadnień prawa cywilnego i gospodarczego
 • staranność
 • dokładność
 • dążenie do rozwoju zawodowego
Responsibilities
 • Do zadań prawnika-praktykanta należeć mogą:
 • przygotowywanie projektów pism
 • przygotowywanie projektów opinii prawnych
 • praca na aktach, kompletowanie dokumentów
 • zapoznanie z bazami danych Kancelarii
 • zapoznanie z medotadmi digitalizacji i przechowywania dokumentów
 • zapoznanie z procedurami obiegu poczty i zasadami jej ekspedycji
 • wizyty w sądach i urzędach, składanie pism, pozyskiwanie odpisów dokumentów
 • udział w rozprawach w charakterze publiczności
Employment conditions / Company offers
 • Kancelaria oferuje praktykę trwającą 1-3 miesięcy, w wymiarze o 20 godzin w tygodniu.
 • Wyróżniającym się praktykantom oferujemy możliwość przedłużenia praktyki w formie stażu, ewetualnie także późniejszego zatrudnienie na umowie o pracę
How to apply
Prosimy o przesyłanie ofert elektronicznie na adres kadry@kkpw.pl z dopiskiem "PRAKTYKI/PR". Kancelaria nie zwraca przesłanych dokumentów. Odpowiada tylko wybranym kandydatom.
Job
Lawyers, prosecutors, legal advisors, judges, notaries, legislators, specialists in intellectual property protection, state administration staff, mediators, inspectors, auditors, public institutions staff, managers, international organizations staff.
Additional information
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór – Adwokaci Spółka partnerska z siedzibą w Krakowie w celach rekrutacyjnych na potrzeby obecnej oraz przyszłych rekrutacji, jednak przez czas nie dłuży niż 2 lata licząc od dnia przekazania danych."

Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Piotr Rapciak

Web Content Display Web Content Display

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Wszystkie oferty publikowane na stronie Biura Karier UJ są zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie naruszają przepisów antydyskryminacyjnych. Wyjątek stanowić mogą oferty odnoszące się do specyfiki stanowiska pracy, która wiąże się z odpowiednimi wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawcę.