Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Kaczor, Klimczyk, Pucher, Wypiór - Adwokaci Sp.p.

Praktykant w Dziale Administracyjnym Kancelarii

praktyka/staż - Inna
Post offered
Praktykant w Dziale Administracyjnym Kancelarii
Job Form
Inna
Recruitment date
2022-03-08 - 2022-12-31
Job location
KRAKÓW
Number of vacancies
2
Telephone number
12 4310599
Official e-mail address
kancelaria@kkpw.pl
Requirements
 • gotowość do nauki
 • staranność
 • dokładność
 • zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań
Responsibilities
 • zapoznanie się z procedurami dotyczącymi obsługi poczty – jej odbioru, obiegu, przygotowania i nadawania
 • zapoznanie się z metodami digitalizacji dokumentów
 • poznanie i obsługa programów do przechowywania baz danych Kancelarii
 • obsługa programów komputerowych służących do przechowywania i obróbki dokumentów
 • kontakty z urzędami (bank, US, ZUS, GUS, ZIKiT, UM itp.) w bieżących sprawach Kancelarii
 • drobne zadania księgowe
 • przygotowywanie projektów pism
 • weryfikacja w NBP i aktualizacja kursów walutowych w programach Kancelarii
 • obsługa akt; zakładanie i porządkowanie akt bieżących oraz archiwalnych
 • obsługa recepcyjna spotkań z Klientami Kancelarii
 • zadania związane z analizą rynku pod kątem najefektywniejszego zaopatrywania Kancelarii w media, sprzęt oraz wykorzystywane materiały
 • okazjonalne dostarczanie dokumentów do Klientów / Kontrahentów Kancelarii
Employment conditions / Company offers
 • W takcie trwającej od 1 do 3 miesięcy praktyki, proponujemy możliwość zdobycia cennych umiejętności i doświadczeń w profesjonalnym środowisku pracy. Osoby, których predyspozycje, wiedza i umiejętności zawodowe zostaną wysoko ocenione w trakcie praktyki mogą starać się o podjęcie stażu lub pracy w Kancelarii
How to apply
Aplikacje prosimy przesyłać na Adres: kadry@kkpw.pl z dopiskiem w tytule wiadomości „PRAKTYKA ADM KRK”
Job
Assistants, office staff, librarians, archivists, project assistants.

Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Piotr Rapciak

Web Content Display Web Content Display

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Wszystkie oferty publikowane na stronie Biura Karier UJ są zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie naruszają przepisów antydyskryminacyjnych. Wyjątek stanowić mogą oferty odnoszące się do specyfiki stanowiska pracy, która wiąże się z odpowiednimi wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawcę.