Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

Bonifraterska Fundacja Dobroczynna

terapeuta zajęciowy

praktyka/staż - Inna
Post offered
terapeuta zajęciowy
Job Form
Inna
Recruitment date
2022-04-26 - 2022-12-31
Job location
Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
Number of vacancies
3
Telephone number
(12) 256 10 58
Official e-mail address
wolontariat@bonifundo.pl
Requirements
  • Otwartość i empatia
  • Zaangażowanie
Responsibilities
  • Praca z osobami z niepełnosprawnościami
  • Terapia zajęciowa
  • Prowadzenie szkoleń tematycznych
Employment conditions / Company offers
  • Praktyki
How to apply
Adres do kontaktu: wolontariat@bonifundo.pl
Sector Trade
Pomoc socjalna
Job
Social workers, street workers, employees of social assistance homes, social assistance centers, family assistants.

Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Olga Jando-Dziedzic

Web Content Display Web Content Display

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Wszystkie oferty publikowane na stronie Biura Karier UJ są zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie naruszają przepisów antydyskryminacyjnych. Wyjątek stanowić mogą oferty odnoszące się do specyfiki stanowiska pracy, która wiąże się z odpowiednimi wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawcę.