Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Student

Breadcrumb Breadcrumb

Web Content Display Web Content Display

ABB Spółka z o.o.

Engineer for System Drives – Internship

praktyka/staż - Inna
Post offered
Engineer for System Drives – Internship
Job Form
Inna
Recruitment date
2022-08-11 - 2022-09-30
Job location
Kraków
Number of vacancies
1
Telephone number
1111222333
Official e-mail address
aleksandra.tuleja@pl.abb.com
Requirements
 • •Student of 3rd or 4th year;
 • •Knowledge of Power electronics/Electrical engineering;
 • •Knowledge of Matlab/Python;
 • •Basic Knowledge of GIT;
 • •Good written and spoken English;
 • •Minimum availability 20h/week;
 • •SEP 1kV is nice to have.
Responsibilities
 • •Preparing tools for testing and analyzing the power converters;
 • •Running simulations for System Drives products;
 • •Code maintenance and documentation;
 • •Execution the tests at the Hardware in the Loop stands.
Employment conditions / Company offers
 • • Paid internship; • Exciting work environment for further professional development; • Work in an employee-oriented company.
How to apply
https://careers.abb/poland/pl/job/83492962?utm_source=unicareerofficeskrk
Sector Trade
IT
Job
IT specialists, computer system administrators, database designers, computer network analysts, system engineers, programmers, IT analysts, computer graphic designers, software testers developers, UX specialists, system architects.
Additional information
We look forward to receiving your application (documents submitted in English are appreciated). If you want to discover more about ABB, take another look at our website www.abb.com.

Office of Careers Service is not responsible for the content and credibility of published offers.

Published by: Piotr Rapciak

Web Content Display Web Content Display

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.

Wszystkie oferty publikowane na stronie Biura Karier UJ są zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie naruszają przepisów antydyskryminacyjnych. Wyjątek stanowić mogą oferty odnoszące się do specyfiki stanowiska pracy, która wiąże się z odpowiednimi wymaganiami zawodowymi stawianymi przez pracodawcę.