Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Absolwent

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Monitorowanie losów absolwentów

Nawiązując do tradycji zachodnioeuropejskich szkół wyższych Biuro Karier UJ rozpoczęło badanie losów zawodowych absolwentów realizując pierwszy projekt wspólnie z Wydziałem Nauk o Zdrowiu (wówczas Wydział Ochrony Zdrowia) Collegium Medicum UJ. Badaniem objęto absolwentów rocznika 2005/2006 i osiągnięto ponad 70% poziom zwrotów. W 2007 roku pracownicy Biura zrealizowali projekt Career Global Net (Program Leonardo da Vinci), czerpiąc z doświadczeń partnerskich uczelni w Irlandii i Finlandii m.in. w zakresie realizacji tego typu badań wśród absolwentów. Kolejnym etapem było wdrożenie w 2008 roku ogólnouczelnianego, cyklicznego monitoringu losów zawodowych absolwentów. Realizowane badanie dostarcza użytecznej wiedzy nie tylko władzom uczelni, ale również kandydatom na studia, studentom, absolwentom oraz pracodawcom.

Głównym celem badania jest poznanie losów zawodowych absolwentów naszej uczelni, by lepiej dostosowywać programy kształcenia do rzeczywistych potrzeb rynku pracy. Dzięki badaniu możemy gromadzić informacje na temat ścieżki kariery absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i udostępniać je władzom uczelni oraz kierownikom jednostek.

W badaniu każdego rocznika przyjęto metodę panelową, która pozwala uchwycić dynamikę zmian w ścieżkach zawodowych absolwentów. Te same osoby z danego rocznika (czyli członkowie określonej populacji badawczej) mają być ankietowane trzykrotnie: po sześciu miesiącach od daty egzaminu licencjackiego lub magisterskiego oraz ponownie, po upływie trzech oraz pięciu lat.

Monitorowanie losów absolwentów realizowane jest jako ilościowe badanie sondażowe przeprowadzane za pośrednictwem Internetu, w którym indywidualny link do ankiety wypełnianej samodzielnie przez absolwenta jest wysyłany w oparciu o wcześniej przygotowaną listę adresów e-mailowych.

Każdy absolwent UJ może wziąć udział w badaniu. Ankiety wysyłamy do wszystkich, którzy w roku poprzedzającym badanie uzyskali dyplom ukończenia studiów.
 
Zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego po zalogowaniu na stronie USOSweb – dzięki temu będziemy mogli pozostać z absolwentami w kontakcie.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło w maju 2016 program monitorowania ekonomicznych losów absolwentów bazujących na danych administracyjnych ZUS i POL-on. Daje on podstawową wiedzę na temat sytuacji zawodowej osób, które ukończyły różne uczelnie w Polsce, co pozwala na ich porównanie z absolwentami UJ.

Baza dostępna jest pod adresem: absolwenci.nauka.gov.pl. Uwaga: w przypadku porównywania sytuacji absolwentów różnych uczelni, zalecamy analizę danych na poziomie konkretnego kierunku studiów.

Zobacz również:

» Dotychczasowe raporty (wymagane logowanie w domenach UJ)

» Badanie losów zawodowych absolwentów CM UJ