Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewaluacja działań Biura Karier UJ

Ciągle dbamy o to, aby zapewnić klientom naszego biura jak najwyższy poziom usług. Dlatego od 2013r. rozpoczęliśmy regularne badanie poziomu satysfakcji z organizowanych przez nas działań: szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz uczestnictwa w nieobowiązkowych praktykach studenckich. Wierzymy, że dzięki pozyskaniu informacji zwrotnej od studentów oraz absolwentów, możemy doskonalić i optymalizować ofertę jednostki, uwzględniając ich potrzeby. Prawdopodobnie jesteśmy jednym z nielicznych biur karier w Polsce, które prowadzą badania ewaluacyjne swojej działalności.

Ewaluacja szkoleń/ prezentacji

Każde organizowane przez nas szkolenie/ prezentacja podlega wewnętrznej ewaluacji, tzn. uczestnicy tych wydarzeń mają szansę przekazać nam swoją opinię w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej. Praktycznie wszyscy zwracają nam wypełnione ankiety, co bardzo sobie cenimy! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z corocznymi wynikami badań satysfakcji ze szkoleń/prezentacji. 

» Ewaluacja szkoleń 2021

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji szkoleń 2021

» Ewaluacja prezentacji 2021

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji prezentacji 2021

Ewaluacja spotkań mentoringowych

Studenci, którzy uczestniczą w spotkaniach mentoringowych, realizowanych w ramach programu ALUMNI UJ również proszeni są o wyrażenie swojej opinii na temat spotkań.

Badanie satysfakcji uczestników jest realizowane w dwóch etapach:
I. ankieta audytoryjna PAPI lub ankieta internetowa, wypełniana przez wszystkich uczestników szkolenia po jego zakończeniu,
II. ankieta CATI, krótki wywiad telefoniczny realizowany po sześciu miesiącach od udziału w projekcie. Celem tej części badania jest głównie weryfikacja czy dany uczestnik wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.

Ewaluacja doradztwa zawodowego i coachingu kariery

Każdy uczestnik indywidualnych konsultacji ma szansę podzielić się z nami swoją opinią w krótkiej ankiecie ewaluacyjnej. W badaniu tym ankieta jest przekazywana uczestnikom za pośrednictwem Internetu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które przedstawione zostały w poniższych plikach:

» Ewaluacja coachingu kariery 2021

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji coachingu kariery 2021

»Ewaluacja doradztwa 2021

Tekstowa wersja raportu z doradztwa 2021

Raporty z działalności Biura Karier (2005-2021):