Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewaluacja działań Biura Karier UJ

 

Strzałki na deskachCiągle dbamy o to, aby zapewnić klientom naszego biura jak najwyższy poziom usług. Dlatego od 2013r. rozpoczęliśmy regularne badanie poziomu satysfakcji z organizowanych przez nas działań: szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz uczestnictwa w nieobowiązkowych praktykach studenckich. Wierzymy, że dzięki pozyskaniu informacji zwrotnej od studentów oraz absolwentów, możemy doskonalić i optymalizować ofertę jednostki, uwzględniając ich potrzeby. Prawdopodobnie jesteśmy jednym z nielicznych biur karier w Polsce, które prowadzą badania ewaluacyjne swojej działalności.

Ewaluacja szkoleń

Każde organizowane przez nas szkolenie podlega wewnętrznej ewaluacji, tzn. uczestnicy warsztatów mają szansę przekazać nam swoją opinię w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej. Praktycznie wszyscy zwracają nam wypełnione ankiety, co bardzo sobie cenimy! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z corocznymi wynikami badań satysfakcji ze szkoleń. 

» Ewaluacja szkoleń 2018

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji szkoleń 2018

Ewaluacja spotkań mentoringowych

Studenci, którzy uczestniczą w spotkaniach mentoringowych, realizowanych w ramach programu ALUMNI UJ również proszeni są o wyrażenie swojej opinii na temat spotkań.

Badanie satysfakcji uczestników jest realizowane w dwóch etapach:
I. ankieta audytoryjna PAPI lub ankieta internetowa, wypełniana przez wszystkich uczestników szkolenia po jego zakończeniu,
II. ankieta CATI, krótki wywiad telefoniczny realizowany po sześciu miesiącach od udziału w projekcie. Celem tej części badania jest głównie weryfikacja czy dany uczestnik wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.

Ewaluacja doradztwa zawodowego i coachingu kariery

Każdy uczestnik indywidualnych konsultacji ma szansę podzielić się z nami swoją opinią w krótkiej ankiecie ewaluacyjnej. W badaniu tym ankieta jest przekazywana uczestnikom za pośrednictwem Internetu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które przedstawione zostały w poniższych plikach:

» Ewaluacja coachingu kariery 2020

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji coachingu kariery 2020

» Ewaluacja doradztwa 2020

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji doradztwa 2020

Raporty z działalności Biura Karier (2005-2020):