Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Co robimy

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania pracodawców

Chcąc uzyskać rzetelną i bezpośrednią informację płynącą z rynku pracy, realizujemy badania wśród pracodawców zatrudniających naszych absolwentów. Uzyskane w ten sposób dane, przedstawione w naszych raportach, mogą być źródłem cennej wiedzy nie tylko dla kadry akademickiej, ale również dla studentów oraz absolwentów rozpoczynających karierę zawodową.

W 2017-2018 zrealizowaliśmy badanie ilościowe pracodawców oferujących praktyki studentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Główny moduł badania polegał na  przeprowadzeniu wywiadów telefonicznych z przedstawicielami firm (197) i został uzupełniony analizą danych zastanych (tj. treści ofert praktyk i staży). Raport jest dostępny pod linkiem.

W 2015r. zrealizowaliśmy projekt dla Instytutu Orientalistyki UJ, którego celem było poznanie opinii pracodawców na temat kompetencji zatrudnionych przez nich filologów. Przeprowadzono 20 indywidualnych wywiadów pogłębionych, głównie z Kierownikami ds. Personalnych, Kierownikami Działów, rekruterami oraz właścicielami firm. Moduł główny projektu (wywiady) został uzupełniony badaniem desk research, podczas którego analizie poddano treść ofert pracy, publikowanych na portalu Biura Karier UJ, a skierowanych do osób posługujących się językami orientalnymi.

Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi wynikami tego badania przedstawionymi w poniższej prezentacji: 

Orientalista na rynku pracy

Rekomendacje

Zobacz również:

» Bilans Kapitału Ludzkiego

» Badania i ewaluacje PARP

» ASPIRE reports

RODO - klauzula ogólna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, pokój nr 5. Kontakt z Inspektorem zapewniony jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl  lub pod numerem telefonu 12 663 12 25. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu realizacji badania ankietowego wśród pracodawców współpracujących z UJ. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz jest niezbędne do realizacji badania ankietowego. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres 18 miesięcy. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadkach i na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ogólnym. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w badaniu ankietowanym realizowanym wśród pracodawców. Wycofanie zgody można przesłać na adres e-mail kariery@uj.edu.pl lub stawiając się osobiście w Biurze Karier UJ, ul. Straszewskiego 25/12, 31-113 Kraków. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.