Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracodawca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dla pracodawców

Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowało dla firm i instytucji pakiet usług, który stwarza doskonałą okazję do prowadzenia działań z zakresu budowania wizerunku pracodawcy. W przypadku zainteresowania podjęciem współpracy, prosimy o kontakt na adres: kariery@uj.edu.pl.

Oferujemy:

Nasz portal jest dla wielu studentów i absolwentów podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem oferty pracy, praktyk lub stażu na naszej stronie, prosimy o wypełnienie formularza.

Oferty pracy tymczasowej od osób fizycznych prosimy kierować na adres Fundacji Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK: biuro@bratniak.krakow.pl.

 

Targi Pracy są organizowane dwa razy w ciągu roku akademickiego - w jesieni oraz na wiosnę. Wszelkich informacji dot. uczestnictwa w Targach Pracy w charakterze Wystawcy udzielają pracownicy Biura pod adresem kariery@uj.edu.pl. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z poprzednich edycji wydarzenia. 

Studenci i absolwenci bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Pracodawców. W trakcie warsztatu mogą Państwo nawiązać bezpośredni kontakt z młodymi profesjonalistami i poznać ich kompetencje oraz zachęcić ich do zapoznania się z wartościami Państwa firmy i stanowiskami, które oferuje.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia na uczelni, prosimy o kontakt z naszym Biurem.

To cykliczne spotkania z przedstawicielami wybranych branż organizowane w ciągu roku akademickiego, które mają na celu przybliżenie studentom i absolwentom specyfiki pracy w danej branży. Do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy ekspertów i profesjonalistów reprezentujących różne działy firm, którzy opowiadają o blaskach i cieniach swojego zawodu. Przybliżają również rodzaj zadań i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach branżowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Przykładowe branże: Life - science, Administracja i instytucje kultury, FMCG, BPO, HR.

Jest to stworzenie możliwości dla studenta, by był „cieniem” pracownika firmy (Eksperta) przez jeden dzień. Job Shadow jest okazją do zaprezentowania studentowi firmy, jej kultury i organizacji. Pracownik/Ekspert pokazuje studentowi jak wygląda „dzień z życia” osoby na jego stanowisku. 

By wziąć udział w Programie jako Ekspert prosimy o kontakt na adres: kariery@uj.edu.pl

Wszelkie pytania dot. Inicjatywy Job Shadow prosimy również kierować na nasz adres e-mail.