Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracodawca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamieść ofertę

Instrukcja dla Pracodawcy

  1. Pracodawcy zamieszczają oferty samodzielnie używając formularza znajdującego się na tej stronie. Użycie formularza nie wymaga logowania. Przed wpisaniem lub wklejeniem tekstu ogłoszenia w odpowiednie miejsca należy usunąć formatowanie (np. poprzez wklejenie go do notatnika) oraz punktory i myślniki przed poszczególnymi zdaniami w ogłoszeniu (pojawią się one automatycznie).
  2. Oferty publikowane są bezpłatnie.
  3. Pracodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich wymaganych pól znajdujących się w formularzu. W innym przypadku oferta nie zostanie opublikowana. 
  4. Po wprowadzeniu przez Pracodawcę oferty do systemu jest ona weryfikowana przez pracownika Biura Karier UJ i publikowana na stronie najpóźniej w następnym dniu roboczym. 
  5. Biuro Karier UJ zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny.
  6. Biuro Karier UJ nie publikuje ofert pracy za granicą, ofert od osób fizycznych oraz ofert niezawierających adresu e-mail w domenie firmowej. Oferty pracy tymczasowej prosimy kierować na adres Fundacji Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK: biuro@bratniak.krakow.pl. Więcej informacji na sck.bratniak.org.
  7. Oferty przesyłane do Biura Karier UJ muszą być zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie mogą naruszać przepisów antydyskryminacyjnych (art. 113 oraz art. 183a). 
  8. Zabronione jest zamieszczanie na stronie Biura Karier UJ treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji handlowych. Za niezgodne z prawem będą uznane m. in. oferty dyskryminujące w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną (zgodnie z artykułem 183 a kp).
  9. Oferty widoczne są na stronie przez okres określony przez pole „Koniec przyjmowania zgłoszeń”.
  10. Zamieszczając ofertę na stronie Biura Karier UJ Pracodawca wyraża zgodę na wykorzystanie numeru telefonu i adresu mailowego wskazanego w ofercie na potrzeby realizacji badania ankietowego przez Uniwersytet Jagielloński. Wyniki badania służą optymalizacji współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a pracodawcami w zakresie rekrutacji studentek/studentów, oraz absolwentek/absolwentów UJ.

Wprowadzenie danych do formularza jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad publikowania ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu.

UWAGA! Od 11 stycznia 2024 w związku z wdrażaniem obowiązujących norm dostępności cyfrowej następuje zmiana we wprowadzaniu na naszą stronę ofert pracy, praktyk, staży i wolontariatu. Będą dla Państwa dostępne dwa formularze: w języku polskim oraz w języku angielskim. Przy wprowadzaniu ofert prosimy o wybór poprawnej wersji językowej. Nie będzie możliwości, by część oferty opisana była w jednym języku, pozostała w innym. Jedynym wyjątkiem mogą być nazwy stanowisk pracy, które często opisywane są w języku angielskim bądź nie mają odpowiednika w języku polskim. W takim wypadku dopuszczalna jest forma angielska.

Formularz

Język ogłoszenia
Główna branża firmy:
Możesz dodać tyle pól ile chcesz, używając wygląd przycisku dodawania.
Wymagania:
przycisk dodawania pola wymagania przycisk usuwania pola wymagania
Opis zadań
przycisk dodawania pola opis przycisk usuwania pola opis
Warunki zatrudnienia / Firma oferuje
przycisk dodawania pola warunki przycisk usuwania pola warunki