Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracodawca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamieść ofertę

Instrukcja dla Pracodawcy

Aby zamieścić ofertę, wypełnij wszystkie pola poniżej. Przed wpisaniem lub wklejeniem tekstu ogłoszenia w odpowiednie miejsca usuń z niego formatowanie (np. poprzez wklejenie go do notatnika). Usuń też punktory i myślniki przed poszczególnymi zdaniami w ogłoszeniu (pojawią się automatycznie).

Biuro Karier UJ nie publikuje ofert pracy za granicą, ofert od osób fizycznych oraz ofert niezawierających adresu e-mail w domenie firmowej.

Wszystkie oferty przesyłane do Biura Karier UJ muszą być zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie mogą naruszać przepisów antydyskryminacyjnych (art. 113 oraz art. 183a).

Oferty pracy tymczasowej prosimy kierować na adres Fundacji Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK: biuro@bratniak.krakow.pl Więcej informacji o BRATNIAKU na: www.biuro.bratniak.krakow.pl/www/

Oferty widoczne są na stronie przez okres określony przez pole "Koniec przyjmowania zgłoszeń"

UWAGA!

Zabronione jest zamieszczanie na stronie Biura Karier UJ treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji handlowych. Za niezgodne z prawem będą uznane m. in. oferty dyskryminujące w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną (zgodnie z artykułem 183 a kp).

Administrator zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny.

Formularz
Możesz dodać tyle pól ile chcesz, używając .