Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracodawca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamieść ofertę

Instrukcja dla Pracodawcy

1. Pracodawcy zamieszczają oferty samodzielnie używając formularza znajdującego się na stronie: https://biurokarier.uj.edu.pl/pracodawca/zamiesc-oferte. Użycie formularza nie wymaga logowania. Przed wpisaniem lub wklejeniem tekstu ogłoszenia w odpowiednie miejsca należy usunąć formatowanie (np. poprzez wklejenie go do notatnika) oraz punktory i myślniki przed poszczególnymi zdaniami w ogłoszeniu (pojawią się one automatycznie).

2. Oferty publikowane są bezpłatnie.

3.Pracodawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich pól znajdujących się w formularzu. W przypadku nieuzupełnienia wszystkich pól oferta nie zostanie opublikowana. 

4. Po wprowadzeniu przez Pracodawcę oferty do systemu jest ona weryfikowana przez pracownika Biura Karier UJ i publikowana na stronie najpóźniej w następnym dniu roboczym. 

5. Biuro Karier UJ zastrzega sobie prawo modyfikacji treści ogłoszeń i odmowy opublikowania ogłoszenia bez podania przyczyny.

6. Biuro Karier UJ nie publikuje ofert pracy za granicą, ofert od osób fizycznych oraz ofert niezawierających adresu e-mail w domenie firmowej (oferty pracy tymczasowej prosimy kierować na adres Fundacji Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK: biuro@bratniak.krakow.pl. Więcej informacji o BRATNIAKU: www.biuro.bratniak.krakow.pl/www/).

7. Oferty przesyłane do Biura Karier UJ muszą być zgodne z regulacjami zawartymi w Kodeksie Pracy i nie mogą naruszać przepisów antydyskryminacyjnych (art. 113 oraz art. 183a). 

8. Zabronione jest zamieszczanie na stronie Biura Karier UJ treści niezgodnych z prawem, wulgarnych, naruszających prawa innych osób oraz mających charakter informacji handlowych. Za niezgodne z prawem będą uznane m. in. oferty dyskryminujące w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie i orientację seksualną (zgodnie z artykułem 183 a kp).

9. Oferty widoczne są na stronie przez okres określony przez pole „Koniec przyjmowania zgłoszeń”.

10. Zamieszczając ofertę na stronie Biura Karier UJ Pracodawca wyraża zgodę na wykorzystanie numeru telefonu i adresu mailowego wskazanego w ofercie na potrzeby realizacji badania ankietowego przez Uniwersytet Jagielloński. Wyniki badania służą optymalizacji współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a pracodawcami w zakresie rekrutacji studentek/studentów, oraz absolwentek/absolwentów UJ.

Wprowadzenie danych do formularza i wyrażenie zgody na publikację oferty jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad publikowania ofert pracy, staży, praktyk i wolontariatu.

Formularz
Możesz dodać tyle pól ile chcesz, używając .