Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ABC kariery

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szukaj pracy efektywnie

Jak powiedział Konfucjusz: „Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku" — podobnie jest z poszukiwaniem pracy. Dlatego warto wiedzieć, jak rozpocząć wyprawę w świat zatrudnienia i profesjonalnie się do niej przygotować.

Proces poszukiwania pracy można podzielić na sześć etapów:

1. Decyzja o poszukiwaniu pracy

W momencie podjęcia tej decyzji rozpoczynasz inwestycje w poszukiwanie pracy. Co to oznacza? Od tej chwili podejmujesz starania, aby znaleźć zatrudnienie. Dlatego warto zapewnić sobie potrzebne zasoby. Głównie będzie to czas, lecz również komputer, połączenie z Internetem, telefon itp. Przygotuj też listę osób, które mogą udzielić potrzebnych informacji. Eksperci szacują, że największą skuteczność gwarantuje traktowanie poszukiwania zatrudnienia jako pracy, to znaczy zainwestowanie w nie 40 godzin tygodniowo.

2. Autoanaliza

Przed rozpoczęciem podróży w świat pracy warto precyzyjnie określić, dokąd się zmierza, czyli poznać swoje preferencje odnośnie wykonywanych zadań. Jeśli dokładnie opiszesz swoje mocne strony i wymarzone stanowisko, łatwiej będzie Ci poruszać się w gąszczu ogłoszeń.

Przygotowanie przykładów osiągnięć zwiększy prawdopodobieństwo, że list motywacyjny i odpowiedzi w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będą bardziej przekonujące dla pracodawcy.

Warto przeanalizować takie obszary, jak:

 • wartości (co jest dla Ciebie ważne w życiu i pracy),
 • zainteresowania,
 • umiejętności i mocne strony,
 • preferencje dotyczące pracy (typ wykonywanych zadań, środowisko pracy, współpracownicy, tempo pracy, zmienność, wyzwania, bezpieczeństwo, dyspozycyjność itp.).

3. Przegląd rynku pracy

Gdy już wiesz, dokąd zmierzasz, przyjrzyj się uważnie dostępnym możliwościom, czyli dokonaj analizy rynku pracy. 

Źródła informacji na temat wolnych stanowisk zwykle dzieli się na dwa rodzaje: standardowe (najbardziej popularne) i niestandardowe. Warto wziąć pod uwagę, że metody typowe są najczęściej stosowane przez osoby poszukujące pracy. Natomiast źródła niestandardowe gwarantują wyższą skuteczność działań. 

Metody standardowe 

a. Instytucje: 

 • Akademickie Biura Karier 

b. Internet, m. in.: 

c. Gazety: 

 • Gazeta Wyborcza (dodatek poniedziałkowy) 

 • Dziennik (dodatek poniedziałkowy) 

 • Dziennik Polski (dodatek wtorkowy) 

Metody niestandardowe 

Trudno przecenić skuteczność poszukiwania zatrudnienia za pomocą nietypowych sposobów. Wszystkie z nich dają szansę na bliższy kontakt z pracodawcą i uzyskanie bardziej szczegółowych informacji. Do tych metod należą: 

a. Udział w wydarzeniach 

 • Targi Pracy/Targi Kariery, 

 • Dni otwarte, 

 • Prezentacje firm i prowadzone przez nie szkolenia na uczelni. 

b. Kontakty 

 • warto poinformować wszystkich znajomych i krewnych, że poszukujesz pracy. Dzięki temu możesz dotrzeć do informacji o wolnych stanowiskach i ukrytego rynku pracy. Szacuje się, że obejmuje on 60% całego rynku pracy. 

 • warto założyć profil na portalu LinkedIn i rozszerzyć swoją sieć kontaktów - aktywne korzystanie z tego rodzaju platform pozwala poznać  rekruterów i potencjalnych współpracowników. 

c. Wizyta u pracodawcy. 

d. Aktywność na forach i blogach tematycznych. 

 

Kompetencje cenione przez pracodawców

Podczas rekrutowania absolwentów pracodawcy często zwracają uwagę na tak zwane „umiejętności miękkie", czyli kompetencje społeczne, dlatego warto doskonalić je na szkoleniach np. w Biurze Karier UJ. 

W badaniach przeprowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i firmę doradczą Accenture (Start w karierę. Raport z badania, Accenture oraz Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami, 2008) sprawdzono, jakich kompetencji poszukują pracodawcy u absolwentów szkół wyższych. Organizacje zadeklarowały, że o zatrudnieniu młodych ludzi decydowały głównie następujące czynniki: 

 • znajomość języków obcych, 

 • umiejętność komunikacji, 

 • umiejętność pracy w grupie, 

 • specyficzna wiedza, 

 • plany rozwoju. 

4. Opracowanie dokumentów aplikacyjnych

Informacje na temat CV i listu motywacyjnego znajdziesz w poszczególnych zakładkach "Niezbędnika".

5. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Informacje dotyczące rozmowy kwalifikacyjnej znajdziesz w zakładce "Rozmowa kwalifikacyjna".

6. Rozpoczęcie pracy

Przed rozpoczęciem pracy warto poprosić pracodawcę o przedstawienie szczegółowej oferty zatrudnienia. Taki dokument powinien zawierać: opis stanowiska, zakres zadań i wynagrodzenie. Kodeks Pracy nakłada na pracodawcę obowiązek podpisania umowy z pracownikiem w formie pisemnej w ciągu siedmiu dni od rozpoczęcia zatrudnienia.