Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ABC kariery

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przydatne linki

1. Testy umiejętności i osobowości

Portal psychologiczny, na którym znajdziesz wiele ciekawych artykułów min.  z dziedziny psychologii społecznej i socjologii, porady psychologiczne, testy osobowości oraz nowości wydawnicze.

2. Administracja publiczna

Oficjalna strona Miasta Krakowa. W zakładce Nauka i Edukacja znajdziesz adres Portalu Edukacyjnego UMK, katalog szkół wyższych oraz oferty pracy dla nauczycieli. Z kolei wchodząc w zakładkę Biznes dowiesz się min. dlaczego warto studiować i pracować w Krakowie, jak wygląda rynek pracy w naszym mieście oraz jak założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Biuletyn Informacyjny Publicznej Miasta Krakowa dostarcza ważnych informacji min. na temat Strategii Rozwoju Krakowa, stypendiów naukowych dla szczególnie uzdolnionych studentów oraz uczestników studiów doktoranckich krakowskich uczelni wyższych, polityki kulturalnej oraz współpracy międzynarodowej.

Na stronie Państwowej Inspekcji Pracy można znaleźć informacje dotyczące m.in. przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na której znajdziesz informacje z dziedziny pomocy społecznej, społeczeństwa obywatelskiego i wiele innych. Szczególnie użyteczna może okazać się informacja na temat warunków zatrudnienia oraz praw przysługujących Polakom wyjeżdżającym do pracy za granicę.

Publiczne Służby Zatrudnienia to portal, na którym znajdziesz wiadomości dla poszukujących pracy, akty prawne oraz oferty pracy. Dowiesz się jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz jak efektywnie szukać pracy.

3. Urzędy pracy - pomoc i informacja

Na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy oprócz danych związanych z małopolskim rynkiem pracy znajdziesz także informacje min. na temat projektów realizowanych przez WUP oraz pracy poza granicami Polski. Będziesz mógł skorzystać z poradnictwa zawodowego oraz dowiedzieć się jak firmy, organizacje pozarządowe, instytucje administracji publicznej itp. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego mogą zdobyć dotacje na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju zasobów ludzkich. 

Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy znajdziesz min. porady zawodowe oraz aktualne oferty pracy z kraju, zagranicy.

Tak jak na poprzednich stronach znajdziesz tu najnowsze oferty pracy.

5. Agencje pośrednictwa pracy i praca czasowa

Studenckie Centrum Kariery

Organizacja pozarządowa, której misją jest towarzyszenie w dokonywaniu świadomych wyborów edukacyjnych i zawodowych, wspieranie studentów i absolwentów w przechodzeniu z edukacji formalnej na rynek pracy.

6. Własna działalność gospodarcza

  • www.aip.uj.edu.pl
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości na UJ zajmuje się promowaniem i wspieraniem przedsiębiorczości wśród pracowników, studentów i absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

  • www.marr.pl

Na stronie Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego początkujący przedsiębiorca odnajdzie oferty dotacji i szkoleń, pomoc w dotarciu do funduszy unijnych, informację na temat aktualnych przetargów, a także będzie mógł zadać pytanie doradcy.

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) powstało z myślą otwarcia uczelni w kierunku przedsiębiorczości. W zakładce „Dla Studentów" znajdziesz ciekawe informacje na temat innowacyjności i własnego biznesu oraz szkoleń i promocji.

Strona Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej, na której zamieszczane są informacje na temat krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem nauki i podnoszeniem konkurencyjności przedsiębiorstw. Centrum wspiera wymianę informacji oraz transfer rozwiązań innowacyjnych we wszystkich dziedzinach nauki i przemysłu, udziela informacji na temat UE oraz możliwości podjęcia współpracy międzynarodowej w dziedzinie badań i rozwoju.

Strona zawiera informacje dotyczące zakładania i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz oferty Punktu Obsługi Przedsiębiorcy dedykowanej osobom, które chcą założyć własną działaność lub już są przedsiębiorcami.

7. Społecznościowe portale biznesowe

www.linkedin.com

Międzynarodowy portal służący nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów zawodowych, budowaniu profesjonalnego wizerunku oraz uzyskiwaniu wiedzy z danej branży.

8. Praca w UJ

Praca w UJ

Strona prezentująca oferty pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim.

9. Praca w UE

Sieć EURES świadczy usługi w zakresie unijnego pośrednictwa pracy i informowania w zakresie warunków życia i pracy w państwach członkowskich UE i EFTA.

Usługi sieci EURES są ogólnodostępne i skierowane do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiegow celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego UE lub EFTA.

Rolą EPSO jest zapewnianie instytucjom UE wysokiej jakości, skutecznych procedur selekcji, które umożliwią rekrutowanie odpowiedniej osoby na właściwe stanowisko we właściwym czasie. Strona EPSO zawiera opisy procedur rekrutacyjnych i możliwości rozwoju w strukturach Unii Europejskiej.