Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IRUN

O sieci

Międzynarodowa Sieć Uniwersytetów Badawczych (International Research Universities Network) została zainicjowana przez Uniwersytet Radboud w Nijmegen w dn. 7.09.2007. Do 2016 r. członkami IRUN były następujące uczelnie:

  • Westflälische Wilhelms-Universität Münster
  • Universität Duisburg-Essen
  • Radboud Universiteit Nijmegen
  • Pázmány Peter Catholic University of Budapest
  • Universitá degli Studi di Siena
  • Universitat de Barcelona
  • Université de Poitiers
  • University of Glasgow
  • University of Ljubljana
  • Uniwersytet Jagielloński

IRUN Career Service Group

Career Services Group w ramach sieci IRUN została założona w 2010 r., podczas dorocznego spotkania rektorów w Barcelonie. W jej skład wchodzą Uniwersytety w Duisburg-Essen, Krakowie, Glasgow, Munster, Nijmegen i Ljubljanie. Istniała do 2016 r., a celem jej dzialalności była m. in. międzynarodowa wymiana doświadczeń w zakresie rynku pracy i doradztwa zawodowego. Mimo, że sieć IRUN formalnie już nie istnieje, między niektórymi uczelniami partnerskimi nadal trwa ścisła współpraca w tych obszarach.

Więcej o międzynarodowym doradztwie zawodowym.

Zobacz również:

» IRUN na UJ

» Angielska strona IRUN

» IRUN na LinkedIn

» Top 10 links about working abroad for international students