Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komisja ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP

Logo KRASP

Piotr Rapciak, zastępca kierowniczki Biura Karier UJ, został wybrany na reprezentanta biur karier uczelni województwa małopolskiego w Komisji ds. Akademickich Biur Karier przy KRASP (KRASP - Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich). Komisja powstała z inicjatywy biur karier, biorących udział w Kongresie ABK zorganizowanym w 2014 roku przez Rzecznika Praw Absolwentów. Oficjalnie została powołana rok później – 26 października 2015 roku.

Cele Komisji:

 1. Usprawnienie i pobudzanie współpracy uczelni z pracodawcami,
 2. Kreowanie właściwych warunków dla nowoczesnego dialogu z gospodarką,
 3. Kreowanie właściwych warunków dla wspierania studentów w wejściu na rynek pracy,
 4. Ułatwienie przepływu informacji na temat zapotrzebowania gospodarki na wysoko wykwalifikowaną kadrę,
 5. Wspieranie Akademickich Biur Karier w działaniach na rzecz studentów i rynku pracy.
 6. Działania zmierzające do uwzględnienia Akademickich Biur Karier w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym.

Cele te są realizowane poprzez:

 • Organizowanie seminariów, konferencji i szkoleń dla ABK
 • Organizowanie seminariów i konferencji dla pracodawców i środowiska akademickiego
 • Ścisłą współpracę z organizacjami zrzeszającymi pracodawców
 • Ścisłą współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
 • Ścisłą współpracę z organizacjami zajmującymi się tematyką rynku pracy, doradztwa kariery oraz coachingu

Realizowane zadania:

 1. Wypracowanie standardów funkcjonowania ABK w uczelniach wyższych
 2. Wypracowanie wspólnej metodologii badań losów zawodowych absolwentów oraz rekomendacji dotyczących sposobów ich wykorzystania przez uczelniane zespoły ds. Jakości kształcenia
 3. Wypracowanie, wspólnie z partnerami społecznymi, rekomendacji dla uczelni dotyczących kompetencji oraz kierunków kształcenia, na które istnieje zapotrzebowanie na rynku pracy
 4. Wypracowanie alternatywnych sposobów finansowania doradztwa kariery dla studentów uczelni

Zobacz również:

» Komisja ds. ABK przy KRASP na FB

» Dobre praktyki Biur Karier