Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nieobowiązkowe praktyki studenckie

Jeżeli chcesz odbyć nieobowiązkową praktykę studencką, a wybrana przez Ciebie firma żąda podpisania porozumienia z uczelnią, Biuro Karier daje Ci taką możliwość. Oto, co należy zrobić:

 1. Wybierz sobie firmę/instytucję, w której chcesz odbyć praktykę.
 2. Prześlij do Biura mail (adres: kariery@uj.edu.pl) z adresu imię.nazwisko@student.uj.edu.pl o następującej treści:

  Chciałbym/Chciałabym odbyć nieobowiązkową praktykę studencką na podstawie umowy w ... (nazwa instytucji/firmy), w terminie od ... do ... Zobowiązuję się dostarczyć do Biura Karier wszystkie wymagane dokumenty.
 3. Pobierz wzór porozumienia wraz z załącznikami oraz wydrukuj w dwóch egzemplarzach i zanieś do wybranego miejsca w celu wypełnienia przez Twojego przyszłego opiekuna praktyk. Prosimy nie wpisywać numeru ani daty na umowie. Wzór porozumienia dostępny tutaj.
 4. Wypełnione dokumenty przynieś do nas do podpisu, wraz z:
  • zaświadczeniem z sekretariatu potwierdzającym, że jesteś studentem/studentką
  • zaświadczeniem potwierdzającym, że jesteś ubezpieczony/-na od następstw nieszczęśliwych wypadków

UWAGA!

Formalności należy dopełnić co najmniej 14 dni PRZED rozpoczęciem praktyk.

Prosimy o niewprowadzanie żadnych zmian w treści porozumienia. W przeciwnym razie, porozumienie nie będzie mogło zostać zawarte.

Studenci Collegium Medicum UJ, którzy chcieliby odbyć nieobowiązkową praktykę studencką, są proszeni o kontakt z Sekcją ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM

Kilka powodów, dla których warto odbyć nieobowiązkowe praktyki za pośrednictwem Biura Karier UJ

 • Sam/a wybierasz firmę i decydujesz, gdzie chcesz odbyć praktykę
 • Możesz odbyć praktykę niezależnie od tego, na którym roku studiujesz
 • Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów oraz kierunków i trybów studiów
 • Nasza procedura podpisywania umów dotyczących praktyk jest bardzo prosta – jeżeli masz skompletowane dokumenty, wystarczy jedna wizyta w naszym biurze
 • Studenci są zadowoleni z pracodawców oferujących praktyki - 70% praktykantów uznało, że gdyby ponownie miało dokonać wyboru, zdecydowałoby się na tę samą firmę
 • Według studentów najważniejszymi korzyściami wyniesionymi z praktyk są:
  • możliwość wypróbowania swoich sił w realnym środowisku pracy,
  • zdobycie specjalistycznej wiedzy,
  • podniesienie poziomu kompetencji miękkich.

Zobacz również:

» Oferty praktyk

» Opinie praktykantów