Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca za granicą

Wejście Polski do Unii Europejskiej pozwoliło wielu osobom realizować swoje marzenia o karierze zawodowej za granicą. Należy być jednak bardzo ostrożnym podczas szukania takich ofert. Wyjazdy do pracy za granicę, choć atrakcyjne, bywają niebezpieczne.

Dlatego, zanim wyjedziesz pracować za granicę, zgromadź jak najwięcej danych. Możesz znaleźć je tutaj:

Poradnik przygotowany przez MRPiPS. Przedstawia możliwości podejmowania legalnego zatrudnienia obywateli polskich w krajach europejskich, prezentuje regulacje prawne i zasady obowiązujące przy ubieganiu się o pracę oraz przedstawia sposoby poszukiwania zatrudnienia.

Jeśli myślisz o nauce, w którymś z krajów europejskich, zajrzyj na stronę  PLOTEUS - Portalu o Możliwościach Kształcenia w Europie

Praca i staż w instytucjach UE

Instytucje UE oferują studentom i absolwentom, którzy niedawno ukończyli studia, wiele możliwości w zakresie zdobywania doświadczenia zawodowego. W zależności od tego, jaki etap kształcenia wyższego masz już za sobą, możesz zostać „ambasadoremUE, zgłosić się na staż lub ubiegać się o stanowisko urzędnika zatrudnionego na stałe.

Europejski Urząd Doboru Kadr (EPSO) odpowiada za nabór pracowników do wszystkich instytucji i agencji UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i Rady UE. Zadaniem EPSO jest wspomaganie działalności instytucji UE poprzez stosowanie wydajnych i skutecznych procedur naboru wysokiej jakości, umożliwiających zatrudnienie najbardziej odpowiednich pracowników na dostępne stanowiska. Więcej informacji na temat działalności EPSO znajdziesz na stronie eu-careers.eu

Studenci „ambasadorami” UE

Jeśli jesteś studentem i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, weź udział w programie dla studentów-ambasadorów „EU Careers”. W ramach tego programu będziesz miał okazję:

 • uzyskać szczegółowe informacje na temat pracy w instytucjach UE i rozpowszechniać je wśród studentów
 • nawiązać współpracę z osobami z całej Europy
 • zdobyć doświadczenie zawodowe jeszcze podczas studiów
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera
 • zdobyć kompetencje, dzięki którym Twoje CV będzie atrakcyjniejsze dla potencjalnych pracodawców.

Kryteria naboru. Musisz:

 • Być w stanie wziąć udział w obowiązkowym szkoleniu we wrześniu 2017 r.
 • Być studentem zarejestrowanym na uczelni podczas swojego udziału w programie (wrzesień 2017 r. – wrzesień 2018 r.)
 • Być obywatelem UE
 • Posługiwać się płynnie jednym z języków obowiązujących w kraju, w którym studiujesz.

Jak złożyć wniosek?

W marcu 2017 r. zostaną opublikowane zaproszenia do składania wniosków dotyczące programu dla studentów-ambasadorów „EU Carreers” wraz z formularzem zgłoszenia. Staż w instytucjach UE.

Staże, których zakres tematyczny jest bardzo szeroki, są wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, jak działa UE. Zakres zadań zależy przede wszystkim od tego, do jakiego działu zostanie przypisany stażysta. Dziedziny, w jakich można odbyć staż, to między innymi prawo konkurencji, zasoby ludzkie, polityka ochrony środowiska lub komunikacja społeczna.

W przypadku większości staży wypłacane jest wynagrodzenie, zazwyczaj jest to kwota około tysiąca euro miesięcznie, a staże odbywają się w Brukseli lub w Luksemburgu.

Procedury naboru stażystów organizowane są osobno przez poszczególne instytucje i agencje UE. Więcej informacji zawiera Informator dotyczący staży w instytucjach UE. Z reguły możliwe jest przesłanie swojego zgłoszenia online, ale w niektórych wypadkach wymagane może być przesłanie jego wersji papierowej. Zgłoszenia są zazwyczaj akceptowane w okresie od dziewięciu do czterech miesięcy przed rozpoczęciem staży, dlatego swoją kandydaturę trzeba zgłosić z dużym wyprzedzeniem.

Stanowiska niższego szczebla

Jeśli niedawno ukończyłeś studia, możesz zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko administratora, aby zostać urzędnikiem. Administrator odgrywa kluczową rolę w procesach UE i już na wczesnym etapie pełni odpowiedzialne zadania.

Nabór na stanowiska stałe (na czas nieokreślony) w instytucjach UE odbywa się w drodze „konkursów otwartych”. Za każdym razem gdy organizowany jest konkurs, na stronie www.eu-careers.eu publikowane jest ogłoszenie o konkursie zawierające szczegółowe informacje na temat wymaganego profilu, kryteriów, jakie muszą spełnić kandydaci, oraz procedury selekcji. Format konkursu zależy w dużej mierze od poszukiwanego profilu pracownika.

W przypadku typowego konkursu dla absolwentów procedura naboru obejmuje następujące etapy:

 1. Przeczytaj ogłoszenie o konkursie dotyczące profilu, który Cię interesuje, aby sprawdzić, czy na pewno spełniasz podane kryteria.
 2. Spróbuj rozwiązać przykładowe testy służące do samodzielnej oceny swojej wiedzy i wypełnij formularz zgłoszeniowy online dostępny na stronie www.eu-careers.eu.
 3. Jeśli Twoje zgłoszenie zostanie uznane za ważne, zostaniesz zaproszony na przeprowadzane komputerowo testy z pytaniami wielokrotnego wyboru (MCQ).
 4. Jeśli znajdziesz się wśród kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki podczas tych testów, zostaniesz zaproszony do udziału w symulacji typu e-tray przeprowadzanej komputerowo.
 5. Jeśli spełnisz wszystkie kryteria i uzyskasz jeden z najlepszych wyników podczas symulacji typu e-tray, zaprosimy Cię do udziału w etapie oceny zintegrowanej sprawdzającym Twoje kompetencje, który odbywa się w Brukseli.
 6. Nazwiska kandydatów, którzy pomyślnie przeszli przez procedurę naboru, zamieszczane są na „liście rezerwowej”, z której instytucje UE rekrutują pracowników. Instytucja zainteresowana Twoim profilem skontaktuje się z Tobą bezpośrednio.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat innych możliwości zatrudnienia w Unii Europejskiej lub po prostu być na bieżąco z aktualną ofertą, skontaktuj się z Ambasadorem Karier Unii Europejskiej w Krakowie - Panią Julią Makulik: eucareers.krakow@gmail.com lub odwiedź oficjalny profil Ambasadora na Facebooku: EU Careers Kraków.