Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wykłady i kursy

Koordynujemy i prowadzimy wykłady i kursy na niektórych Wydziałach UJ. Dzięki nim studenci mogą zapoznać się z różnymi zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem zatrudnienia, rynkiem pracy i szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Poniżej kilka przykładów:

2014 – wykłady w Instytucie Socjologii UJ w ramach kursu „Warsztat socjologa":

  • „Autoprezentacja"
  • „Aktywne poszukiwanie pracy"

2013/2014 – obowiązkowe kursy semestralne dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

  • „Podstawy Przedsiębiorczości"
  • „Absolwent na rynku pracy"

2012/2013 – obowiązkowy kurs semestralny dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

  • „Podstawy Przedsiębiorczości"

2009-2013 – wykład w ramach obligatoryjnego kursu na kierunku Bibliotekoznawstwo:

  • „Absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej  na rynku pracy"

2011-2013 – zajęcia na kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe w ramach kursu „Animacja praktyk zawodowych i ścieżki kariery kulturoznawcy"

2010-2011 – zajęcia na kierunku Zdrowie publiczne w ramach kursu "Absolwent na rynku pracy"