Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyszukiwarka ofert pracy z możliwością filtrowania jest dostępna tutaj.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej

Oferowane stanowisko
Specjalista ds. Badań i dokumentacji
Miejsce pracy
Markowa
Rodzaj oferty
praca
Ilość stanowisk
1
Osoba kontaktowa
Barbara Kwaśniak
Telefon
177837622
Faks
17 783 76 22
Firmowy adres e-mail
kadry@muzeumulmow.pl
Branża
 • Inne
Wymagania
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dorobku naukowego w postaci publikacji i wystąpień (mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów naukowych),
 • wykształcenia wyższego na kierunku historia (mile widziany stopień doktora lub rozpoczęte studia doktoranckie),
 • znajomość tematyki poruszanej w Muzeum
Opis zadań
 • oprowadzanie grup zorganizowanych i gości indywidualnych po ekspozycji
 • tworzenie strategii działań naukowych podejmowanych przez Muzeum, w porozumieniu z Dyrektorem,
 • prowadzenie i koordynacja działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej związanej m.in. z organizacją konferencji naukowych, debat publicznych i spotkań, a także prac redakcyjnych w ramach realizowanych projektów wydawniczych,
 • gromadzenie napływających do Muzeum świadectw w ramach kwerend i spotkań oraz ich opracowywanie i ewidencjonowanie w formie analogowej i cyfrowej,
 • prowadzenie badań i publikacja ich wyników,
 • udział w konferencjach naukowo-dydaktycznych i spotkaniach popularyzujących działalność badawczą i dokumentacyjną Muzeum,
 • współpraca z instytucjami i placówkami naukowymi, badawczymi, dydaktycznymi w kraju i za granicą, opracowywanie i realizacja projektów w zakresie naukowym,
 • współpraca przy organizowaniu wydarzeń, przy współpracy z Kierownikiem Działu Dokumentacji i Upowszechniania, w tym przede wszystkim pomoc w przygotowaniu niezbędnych materiałów do realizacji danej imprezy, wydarzenia kulturalnego.
Warunki zatrudnienia / Firma oferuje
 • Umowa o pracę na pełny etat, na czas określony,
 • Godziny pracy w systemie równoważnym – wg harmonogramu (praca w soboty i niedziele).
 • Wynagrodzenie brutto: 3 200,00 zł – 3 600,00 zł.
 • ciekawa pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę po pozytywnej weryfikacji w trakcie okresu próbnego,
 • możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach kulturalnych,
 • możliwość rozwijania własnych kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • pracę w ambitnym zespole.
Forma składania aplikacji
Termin i sposób składania dokumentów aplikacyjnych: Zainteresowanych prosimy o dostarczenie aplikacji w formie listu motywacyjnego, CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej oraz klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Badań i dokumentacji przez Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).” Dokumenty aplikacyjne dopiskiem w tytule „Specjalista ds. Badań i dokumentacji” należy składać do dnia 31.08.2019 r. na adres: Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej 37-120 Markowa 1487 lub na adres e-mail: kadry@muzeumulmow.pl Oferta dostępna na stronie: https://muzeumulmow.pl/pl/kategoria/ogloszenia/ Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie otrzymanych aplikacji kandydatami i kandydatkami.
Dodatkowe informacje
Obowiązek informacyjny według zasad funkcjonujących od 25 maja 2018 r. Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1- zwane dalej RODO, informuję, iż: 1. Administratorem Danych Osobowych jest Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej z siedzibą w Markowej 1487, 37-120 Markowa, tel. 17 224 10 15, email: sekretariat@muzeumulmow.pl . 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: numer tel. 17 224 10 15, email: iodo@muzeumulmow.pl . 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. Promocji i nie będą udostępniane innym odbiorcom oraz nie będą wykorzystywane do procesów rekrutacji na inne stanowiska o ile nie wyrazi Pani/Pan na to zgody. 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej ani przetwarzać danych w sposób zautomatyzowany. 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata na stanowisko, po tym okresie zostaną zniszczone. 7. Na podstawie art. 15 -21 RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do: • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania), uzupełniania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie (nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie 00- 193, ul. Stawki 2. 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym. 9. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w toku obecnej rekrutacji odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy, praktyk, stażu i wolontariatu.

Osoba publikująca: Olga Jando

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Strona internetowa Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezentowane na niej treści stanowią własność Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kopiowanie, publiczne rozpowszechnianie przy pomocy jakichkolwiek środków przekazu  lub wykorzystanie treści znajdujących się na stronach internetowych Biura Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego w całości lub części w celach innych niż uzyskanie informacji. jest zabronione. W określonych sytuacjach podmiot dopuszczający się naruszenia może zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej.