Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Oferowane stanowisko
praktykantka/praktykant
Miejsce pracy
siedziba Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa
Rodzaj oferty
praktyka/staż
Ilość stanowisk
30
Osoba kontaktowa
rekrutacja@hfhr.org.pl
Telefon
22 556 44 40
Faks
22 556 44 50
Firmowy adres e-mail
rekrutacja@hfhr.org.pl
Branża
  • NGO
Wymagania
  • II-V rok prawa
Opis zadań
  • udział w pracach zespołu wstępnej analizy spraw napływających do HFPC;
  • udział w pracach programów merytorycznych zajmujących się m.in. sprawami z zakresu litygacji strategicznej, interwencji prawnej, dyskryminacji, wolności słowa, prawa migracyjnego i uchodźczego;
  • udział rozprawach sądowych jako obserwatorzy z ramienia HFPC;
  • udział organizowanych przez HFPC szkoleniach i seminariach;
  • uczestniczenie w spotkaniach dotyczących najważniejszych krajowych oraz światowych problemów z zakresu praw człowieka, prowadzonych przez uznane autorytety z zakresu ochrony praw człowieka w Polsce.
Warunki zatrudnienia / Firma oferuje
  • praktyki
Forma składania aplikacji
Zgłoszenia wraz z CV oraz krótkim opisem, dlaczego chcieliby Państwo odbywać praktyki w HFPC, prosimy wysyłać na adres mailowy: rekrutacja@hfhr.org.pl. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 lutego 2019 r. Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje
Termin: wybrany dzień tygodnia w semestrze letnim 2018/2019 (planowany termin rozpoczęcia praktyk to 18 lutego 2019 r.) W ramach odbywanych praktyk, studenci prawa będą objęci merytoryczną opieką pracowników działu prawnego HFPC. Praktyki w HFPC są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich. Dzięki praktykom w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka studenci prawa mogą: - pomagać ofiarom naruszeń praw człowieka oraz dowiedzieć się, na czym polegają aktywne działania na rzecz ochrony praw człowieka w Polsce; - zetknąć się z precedensowymi sprawami sądowymi i administracyjnymi; - zrozumieć jak prawa człowieka przenikają różne dziedziny prawa; - poznać jednych z najlepszych ekspertów z zakresu praw człowieka w Polsce; - zdobyć umiejętności praktyczne i wiedzę, które mogą być przydatne przy wykonywaniu różnych zawodów prawniczych oraz pracy w urzędach lub kancelariach. Szczególnie zachęcamy do aplikowania na praktyki studentki i studentów zainteresowanych tematyką migracyjną oraz posługujących się językiem rosyjskim.
Biuro Karier nie ponosi odpowiedzialności za treść i wiarygodność przesyłanych ofert pracy, praktyk, stażu i wolontariatu.

Osoba publikująca: Piotr Rapciak