Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Płatny Program Staży Zawodowych „Young Professionals Programme” w NATO

Celem Young Professional Programme jest umożliwienie zdobycia młodym absolwentom uczelni wyższych z krajów członkowskich NATO możliwie szerokich doświadczeń w pracy w środowisku międzynarodowym oraz zapoznania się ze specyfiką funkcjonowania Sojuszu Północnoatlantyckiego. Program stażu będzie koncentrował się na 12 obszarach tematycznych, dotyczących m.in.:

  • innowacji i nowych technologii,
  • cyberbezpieczenstwa,
  • międzynarodowych stosunków politycznych,
  • logistyki,
  • komunikacji strategicznej,
  • zarządzania kadrami,
  • kwestii prawnych,
  • czy zarządzania projektami. 

Przewidywana długość stażu to 3 lata (po roku w 3 z 6 wybranych komórek organizacyjnych Sojuszu.

Profil kandydatów:

Kandydaci powinni pochodzić z jednego z krajów członkowskich NATO, mieć ukończone 21 lat, legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz rocznym doświadczeniem zawodowym (włączając w to staże i praktyki), jak też bardzo dobrą znajomością co najmniej jednego z dwóch oficjalnych języków NATO: angielskiego bądź francuskiego.

Proces rekrutacji:

Proces rekrutacji kandydatów, w całości przeprowadzony zdalnie (on-line), będzie obejmował 3 etapy:

1) wstępną ocenę zgłoszeń i wybór kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu,

2) pierwszy etap rekrutacji obejmujący rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzoną w formie wideokonferencji, test wiedzy oraz zdalną grę rekrutacyjną,

3) ostatni etap rekrutacji obejmujący m.in. test językowy, test wiedzy, ćwiczenie sprawdzające kompetencje organizacyjne oraz ponowną  rozmowę kwalifikacyjną.

Dla rozpoczęcia stażu wymagane jest posiadanie, wydanego przez władze krajowe, certyfikatu dostępu do informacji niejawnych NATO (z wnioskiem o rozpoczęcie procedury sprawdzającej wobec osób zakwalifikowanych do programu będzie występował Sekretariat Międzynarodowy NATO).

Szczegółowe informacje na temat programu, link do formularza aplikacyjnego oraz opis procesu rekrutacji dostępne są na stronie internetowej NATO: www.nato.int/YPP.

Zgłoszenia do programu można składać do 31 maja 2020 r. wyłącznie poprzez formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.nato.int/YPP.

Staże rozpoczną się na początku 2021 r.