Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

IX edycja konkursu stażowego „Polish Space Fellowship Program” dla studentów ostatniego roku, absolwentów i młodych naukowców

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) wraz ze Związkiem Pracodawców Sektora Kosmicznego (ZPSK) serdecznie zapraszają do udziału w konkursie stażowym „Polish Space Fellowship Program”, skierowanego do studentów ostatniego roku, absolwentów i młodych naukowców. Celem konkursu jest kształcenie i rozwój młodej kadry w sektorze kosmicznym oraz wsparcie transferu wiedzy pomiędzy uczelniami a firmami sektora kosmicznego.

Kto może wziąć udział? 

  • Studenci ostatniego roku,
  • absolwenci z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera,
  • osoby z otwartym przewodem doktorskim
  • oraz młodzi naukowcy z tytułem magistra, inżyniera lub magistra inżyniera, doktora nauk technicznych, społecznych lub ekonomicznych.

Kandydaci muszą nie mieć ukończonego 35. roku życia.

Do kiedy potrwa nabór?

Nabór zakończy się 19 maja 2024.

Nagrody

Nagrodami w IX edycji Konkursu o Staż – „Polish Space Fellowship Program” są pięciomiesięczne staże w firmach, instytutach badawczych sektora kosmicznego w Polsce. Przyszły stażysta będzie zatrudniony na umowę zlecenie przy wynagrodzeniu od 4,5 do 5 tys. zł brutto. Nasze ewaluacje wskazują, iż 80% laureatów poprzednich edycji konkursu znalazło stałe zatrudnienie w firmach, w których wcześniej odbywało staż.

Szczegóły i informacje dot. dokumentów i aplikowania