Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepsze prace: licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych

W imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych. Obecnie można zgłaszać prace do czwartej edycji konkursu.

Udział mogą wziąć osoby, które w okresie między 1 stycznia 2021 r. a 31 lipca 2024 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej. 

Wymagania dotyczące prac

  1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
  2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
  3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.
  4. Zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Najważniejsze terminy

  • do 30 września 2024 r. – termin zgłaszania prac do czwartej edycji konkursu,
  • luty 2025 r. – ogłoszenie laureatów.

​Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Szczegóły oraz zasady przesyłania prac konkursowych

Szczegóły oraz zasady zgłaszania prac znajdują się na stronie IV edycji Konkursu.

Grafika dekoracyjna.