Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badanie studentów cudzoziemców

Biuro Karier wspólnie z Działem Obsługi Studentów Zagranicznych zrealizowało badanie opinii cudzoziemców studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Celem badania było poznanie oczekiwań studentów cudzoziemców wobec oferty Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie rozwoju zawodowego, a także poznanie przyczyn wyboru uczelni zagranicznej oraz planów po ukończeniu studiów.

Projekt został zrealizowany jako ilościowe badanie sondażowe, przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) - respondentów poproszono o wypełnienie elektronicznej wersji ankiety.

Raport z badania opinii studentów studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim (2021)

Tekstowa wersja raportu z badania opinii studentów studiujących na Uniwersytecie Jagiellońskim (2021)