Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kariera w instytucjach UE: EPSO – Europejski Urząd Doboru Kadr

Co to jest EPSO?

EPSO, czyli Europejski Urząd Doboru Kadr jest instytucją zajmującą się procesem rekrutacji personelu zatrudnianego w Unii Europejskiej. Nabór różni się od tego tradycyjnie pojmowanego, ponieważ prowadzony jest według specjalnej procedury, tzw. konkursów.

Co należy do zadań EPSO?

EPSO odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach i agencjach UE. EPSO jest także jednostką, która śledzi tendencje na rynku pracy, a także nieustannie doskonali swoje metody zatrudniania, tym samym UE skupia się bardziej na umiejętnościach ogólnych kandydatów i ich cechach osobowości, niż na posiadanej wiedzy. Dodatkowo, EPSO rozpatruje średnio 50 tys. zgłoszeń rocznie, a testy prowadzone są w aż 24 językach. Do zadań EPSO należy także rozpowszechnianie informacji na temat możliwości zatrudnienia w instytucjach unijnych. Dlatego też powstał program Ambasadora Karier Unii Europejskiej, który ma pełnić funkcję „łącznika” pomiędzy UE (reprezentowaną przez EPSO), a uczelniami działającymi w państwach członkowskich UE.

Dlaczego warto rozważyć opcję pracy w UE?

Głównie dlatego, że można zajmować się ciekawymi i ambitnymi zadaniami związanymi z bieżącymi sprawami, o których czyta się w gazetach. Praca w UE to także praca w międzynarodowym środowisku, gdzie dominuje zarówno różnorodność, jak i równość. Przy zatrudnianiu liczą się tylko i wyłącznie umiejętności kandydatów i obowiązuje zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, czy to ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, czy religię. Jednym słowem, Unia Europejska daje każdemu równe szanse w procesie rekrutacyjnym, a praca w niej nazywana jest pracą marzeń, czy pracą w europejskim eldorado.

Jak aplikować?

Po szczegółowe informacje dotyczące zalet pracy w UE, wymagań stawianych Kandydatom oraz procedur aplikacyjnych zapraszamy na oficjalną stronę Europejskiego Urzędu Doboru Kadr.