Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pracodawca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta dla pracodawców

Biuro Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego przygotowało dla firm i instytucji pakiet usług, który stwarza doskonałą okazję do prowadzenia działań z zakresu budowania wizerunku pracodawcy. Oferujemy:

1. Możliwość udostępniania ofert pracy i praktyk na stronie internetowej Biura Karier. Usługa bezpłatna

Nasz portal jest dla wielu studentów i absolwentów podstawowym źródłem informacji na temat rynku pracy.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani umieszczeniem oferty pracy, praktyk lub stażu na naszej stronie, prosimy o wypełnienie formularza.

Oferty pracy tymczasowej od osób fizycznych prosimy kierować na adres Fundacji Studentów i Absolwentów UJ BRATNIAK: biuro@bratniak.krakow.pl.

Więcej informacji o Bratniaku na: www.biuro.bratniak.krakow.pl/www/.

2. Możliwość udostępniania ofert pracy na specjalnym portalu dedykowanym absolwentom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Usługa bezpłatna

Nowo powstały portal to miejsce wirtualnych spotkań naszych absolwentów. Szukając wykształconych kierunkowo kandydatów możecie Państwo zamieszczać tu oferty pracy oraz korzystać z Bazy CV.

Zachęcamy również do współpracy w zakresie współtworzenia szkoleń, warsztatów itp. oraz rozwijania oferty realizowanego przez nas Programu Alumni UJ. Zapraszamy do rejestracji i korzystania z portalu www.alumni.uj.edu.pl.

3. Organizację szkoleń prowadzonych przez Firmę na uczelni. Usługa bezpłatna

Studenci i absolwenci bardzo chętnie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez Pracodawców. W trakcie warsztatu mogą Państwo nawiązać bezpośredni kontakt z młodymi profesjonalistami i poznać ich kompetencje.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani przeprowadzeniem szkolenia na uczelni, prosimy o kontakt z naszym Biurem.

4. Organizację prezentacji Firmy na uczelni. Usługa płatna

W trakcie spotkania ze studentami mają Państwo okazję, aby zaprezentować swoje przedsiębiorstwo lub instytucję. Wydarzenie pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z młodymi i wykształconymi specjalistami. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani organizacją prezentacji Firmy na uczelni, prosimy o kontakt z naszym Biurem.

5. Organizację Dni Branżowych. Usługa bezpłatna

To cykliczne spotkania z przedstawicielami wybranych branż, które mają na celu przybliżenie studentom i absolwentom specyfiki pracy w danym miejscu. Do wzięcia udziału w spotkaniach zapraszamy ekspertów i profesjonalistów reprezentujących różne działy firm, którzy opowiadają o blaskach i cieniach swojego zawodu. Przybliżają również rodzaj zadań i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w spotkaniach branżowych, prosimy o kontakt z naszym Biurem.

Przykładowe branże: Life - science, Administracja i instytucje kultury, FMCG, BPO, HR.

6. Udział w Programie Job Shadow jako Ekspert. Usługa bezpłatna

Jest to stworzenie możliwości dla studenta, by był "cieniem" pracownika firmy (Eksperta) przez jeden dzień. Job Shadow jest okazją do zaprezentowania studentowi firmy, jej kultury i organizacji. Pracownik/Ekspert pokazuje studentowi jak wygląda „dzień z życia” osoby na jego stanowisku. Więcej informacji o Programie Job Shadow.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier UJ serdecznie zachęca przedsiębiorców, menedżerów i pracowników do skorzystania z bezpłatnego kursu e-learningowego przygotowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Piotra i Marii Curie z Paryża oraz międzynarodową firmę Thales z siedzibą we Francji. Szkolenie jest z jednej strony formą zabawy, biorąc pod uwagę zastosowaną technologię, a z drugiej w poważny sposób zwiększa wiedzę o różnorodności i niepełnosprawności.