Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

EPSO – Europejski Urząd Doboru Kadr

Co to jest EPSO?

EPSO, czyli Europejski Urząd Doboru Kadr jest instytucją zajmującą się procesem rekrutacji personelu zatrudnianego w Unii Europejskiej. Nabór różni się od tego tradycyjnie pojmowanego, ponieważ prowadzony jest według specjalnej procedury, tzw. konkursów.

Co należy do zadań EPSO?

EPSO odpowiada za selekcję kandydatów do pracy we wszystkich instytucjach i agencjach UE. EPSO jest także jednostką, która śledzi tendencje na rynku pracy, a także nieustannie doskonali swoje metody zatrudniania, tym samym UE skupia się bardziej na umiejętnościach ogólnych kandydatów i ich cechach osobowości, niż na posiadanej wiedzy. Dodatkowo, EPSO rozpatruje średnio 50 tys. zgłoszeń rocznie, a testy prowadzone są w aż 24 językach. Do zadań EPSO należy także rozpowszechnianie informacji na temat możliwości zatrudnienia w instytucjach unijnych. Dlatego też powstał program Ambasadora Karier Unii Europejskiej, który ma pełnić funkcję „łącznika” pomiędzy UE (reprezentowaną przez EPSO), a uczelniami działającymi w państwach członkowskich UE.

Dlaczego warto rozważyć opcję pracy w UE?

Gównie dlatego, że można zajmować się ciekawymi i ambitnymi zadaniami związanymi z bieżącymi sprawami, o których czyta się w gazetach. Praca w UE to także praca w międzynarodowym środowisku, gdzie dominuje zarówno różnorodność, jak i równość. Przy zatrudnianiu liczą się tylko i wyłącznie umiejętności kandydatów i obowiązuje zakaz jakiejkolwiek dyskryminacji, czy to ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, czy religię. Jednym słowem, Unia Europejska daje każdemu równe szanse w procesie rekrutacyjnym, a praca w niej nazywana jest pracą marzeń, czy pracą w europejskim eldorado.

Studencki Ambasador Karier UE – za co odpowiada?

Tak jak ambasadorzy w państwach realizujący misję dyplomatyczną, tak Ambasadorzy Karier UE mają za zadanie promować pracę w instytucjach UE. Aktywność Ambasadorów przejawia się głównie w organizowaniu prezentacji dla studentów, a także braniu udziału w targach pracy. Ambasadorzy aktywnie prowadzą konta społecznościowe, udostępniając treści z EPSO, a także pozostając w stałym kontakcie ze studentami i odpowiadając na ich pytania.

Ambasadorowie podczas prezentacji, czy targów pracy odpowiadają za przedstawienie zalet pracy w UE, a także wskazują jakie wymagania są stawiane kandydatom i jak wygląda procedura naboru. Dodatkowo, udzielają oni cennych porad, wskazując na czym warto się skupić, by zwiększyć swoje szanse w rekrutacji.

Wszystkie nadchodzące spotkania z Ambasadorem Karier UE znajdują się w kalendarzu wydarzeń.

Sprawdź oficjalny profil Facebook EU Careers Kraków

Funkcję obecnego Ambasadora Karier Unii Europejskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2020/2021 pełni Katarzyna Imburska.


Katarzyna Imburska – studentka I roku stosunków międzynarodowych II stopnia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Unia Europejska i współpraca państw w tej organizacji są tematem jej zainteresowań naukowych. Działa ona także w stowarzyszeniu Europe4Youth i jest redaktorem Małopolskiego Portalu Młodzieżowego, gdzie zajmuje się propagowaniem treści o możliwościach jakie UE daje młodym ludziom. Prywatnie miłośniczka książek z zakresu literatury pięknej i polskich krajobrazów.