Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Student

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawdź jeszcze

Dowiedz się więcej o naszych działaniach i możliwościach współpracy z innymi działami UJ:

Biuro Karier

Biuro Karier organizuje dla studentów i absolwentów Tygodnie Branżowe - cykliczne spotkania z przedstawicielami wybranych branż. Wydarzenia te mają na celu przybliżenie studentom i absolwentom specyfiki pracy w danym miejscu. Do udziału w spotkaniach zapraszamy ekspertów i profesjonalistów, którzy opowiadają o blaskach i cieniach swojego zawodu, przybliżają rodzaj zadań i kompetencje potrzebne do wykonywania pracy na określonych stanowiskach.

Podczas prezentacji specjaliści z działów HR przekazują wiele cennych informacji na temat przebiegu procesu rekrutacyjnego w ich firmach i radzą, jak się do niego dobrze przygotować. Dodatkowo prezentują profil i kulturę organizacyjną firmy/instytucji oraz przedstawiają aktualne oferty praktyk, pracy i wolontariatów.  Słuchacze mogą także posłuchać, jak w danym miejscu budować swoją ścieżkę kariery.

Przykładowe Tygodnie Branżowe

„Nie tylko korporacja!”

Tydzień Branżowy – "Nie tylko korporacja", skierowany był do studentów i absolwentów UJ, którzy poszukują alternatywnych form zatrudniania, czyli pracy w innych miejscach niż outsourcing czy wielkie korporacje. Spotkania miały na celu pokazanie, że pracując w urzędach, stowarzyszeniach, instytucjach samorządowych, mniejszych firmach, także można zdobywać wiedzę, umiejętności i czerpać satysfakcję z pracy.

Podczas Tygodnia Branżowego - „Nie tylko korporacja!” gościliśmy następujących pracodawców:

 • Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego więcej informacji
 • Małopolski Instytut Kultury
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • Targi w Krakowie Sp. z o.o
 • Muzeum Narodowe w Krakowie
 • Stowarzyszenie Siemacha
 • Ambasador EPSO – praca i staże w instytucjach UE

„Kariera z Językiem”

Podczas Tygodnia Branżowego - Kariera z językiem, studenci i absolwenci UJ mogli wziąć udział w 10 spotkaniach z przedstawicielami firm, które poszukują pracowników ze znajomością różnych języków obcych. Udział w wydarzeniu był niepowtarzalną okazją dla wszystkich, którzy karierę zawodową wiążą z pracą w międzynarodowym środowisku.

Gośćmi Tygodnia Branżowego „Kariera z językiem” byli:

 • Human Capital Consulting
 • Grafton Recruitment
 • Randstad Polska
 • Biuro Tłumaczeń Specjalistycznych Atominium
 • VEO Worldwide Services
 • Tivron
 • State Street Bank
 • Nordea
 • Lufthansa Global Business Services
 • Capgemini

Wszystkie informacje na temat aktualnie organizowanych wydarzeń są dostępne w zakładce najnowsze wydarzenia.

Koordynujemy i prowadzimy wykłady i kursy na niektórych Wydziałach UJ. Dzięki nim studenci mogą zapoznać się z różnymi zagadnieniami związanymi z poszukiwaniem zatrudnienia, rynkiem pracy i szeroko rozumianą przedsiębiorczością. Poniżej kilka przykładów:

Wykłady Artes Liberales w ramach kursu "Absolwent na rynku pracy"

Obowiązkowy wykład dla studentów Bibliotekoznawstwa w ramach kursu "Absolwent zarządzania informacją w środowisku zawodowym"

Obowiązkowe kursy semestralne dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

 • „Planowanie kariery zawodowej"
 • „Absolwent na rynku pracy"

"Career planning for PhDs" - warsztat w jęz. angielskim dla uczestników konferencji INsecTIME

Wykłady w Instytucie Socjologii UJ w ramach kursu „Warsztat socjologa":

 • „Autoprezentacja"
 • „Aktywne poszukiwanie pracy"

Obowiązkowe kursy semestralne dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

 • „Podstawy Przedsiębiorczości"
 • „Absolwent na rynku pracy"

Obowiązkowy kurs semestralny dla Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi:

 • „Podstawy Przedsiębiorczości"

Wykład w ramach obligatoryjnego kursu na kierunku Bibliotekoznawstwo:

 • „Absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na rynku pracy"

Zajęcia na kierunku Kulturoznawstwo międzynarodowe w ramach kursu „Animacja praktyk zawodowych i ścieżki kariery kulturoznawcy"

Zajęcia na kierunku Zdrowie publiczne w ramach kursu "Absolwent na rynku pracy"

Jest to stworzenie możliwości dla studenta by był "cieniem" pracownika firmy (Eksperta) przez jeden dzień. Job Shadow jest okazją do zaprezentowania studentowi firmy, jej kultury i organizacji. Pracownik/Ekspert pokazuje studentowi jak wygląda „dzień z życia” osoby na jego stanowisku.

Student dowiaduje się jakie zadania wykonuje Ekspert, na czym polega jego praca oraz jakie wymagania stawiane są przed osobą na pełnionym stanowisku i jakie kompetencje są konieczne by im sprostać.

Job Shadow daje szansę by potencjalny nowy pracownik zapoznał się z firmą jako przyszłym miejscem pracy. Zaznaczyć należy, że Job Shadow nie stanowi wiążącego zobowiązania do zatrudnienia dla żadnej ze stron.

Czego oczekujemy od Eksperta

Job Shadow polega na umożliwieniu studentowi śledzenia Cię w Twoich codziennych zadaniach, a zatem nie wymaga szczególnych wysiłków. Należy jednak wstępnie zaplanować taki dzień, by dał studentowi możliwość szerszego poznania Twoich codziennych zadań i wiedzy, którą dysponuje firma. Dobrze jest sprawdzić, czy na dany dzień nie planujesz żadnych tajnych/poufnych spotkań, gdzie uczestnictwo studenta byłoby utrudnione. Uprasza się także by tego dnia być otwartym na pytania i chętnie na nie odpowiadać, tak by zaspokajać ciekawość studenta w trakcie jego wizyty w przedsiębiorstwie. Otwartość powinna być obustronna więc nie krępuj się także zadawać pytań by podopieczny przybliżył Ci świat studentów.

By wziąć udział w Programie jako Ekspert prosimy o kontakt na adres: kariery@uj.edu.pl

Wszelkie pytania dot. Inicjatywy Job Shadow prosimy również kierować na nasz adres e-mail. 

Co powinien wiedzieć Student-Kandydat

Jeśli chcesz poznać specyfikę pracy na konkretnym stanowisku w danej branży, a także dowiedzieć się jak funkcjonuje firma "od wewnątrz" to jest to oferta właśnie dla Ciebie!

W sytuacji gdy firma, która poprzez Biuro Karier zaprasza studentów na Job Shadow, to właśnie Twój wymarzony Pracodawca, masz wyjątkową szansę przekonać się czy Twoje wyobrażenia o tym przedsiębiorstwie i charakterze pracy rzeczywiście się potwierdzą. Jest to również świetna okazja by zaprezentować się Ekspertowi i pozyskać jego przychylność i rekomendacje w procesie rekrutacji.

Student jest wizytówką uczelni i współtworzy jej wizerunek, dlatego biorąc udział w wydarzeniach organizowanych z ramienia Uniwersytetu Jagiellońskiego student zobowiązany jest do profesjonalnego zachowania podczas trwania programu.

Studentów zainteresowanych wzięciem udziału w Programie prosimy o kontakt pod adresem: kariery@uj.edu.pl

Zapraszamy studentów UJ do odbywania praktyk w Biurze Karier! To doskonała okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego i poznania rynku pracy - studenci wspierają nas przede wszystkim w obszarze działalności informacyjnej i szkoleniowej. Śledźcie naszą stronę internetową - to tu pojawiają się ogłoszenia o naborach.

Więcej informacji o praktykach jest dostępne na stronie Centrum Wsparcia Dydaktyki.

W przypadku studenckich praktyk nieobowiązkowych uczelnia nie musi być stroną - studenci mogą podpisywać umowy bezpośrednio z pracodawcami.
Taką możliwość daje Umowa o praktykę absolwencką, która jest podpisywana przez pracodawcę i osobę odbywającą praktyki.

Ten rodzaj umowy (Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r. Nr 127, poz. 1052) może być również zawarty ze studentem, o ile w dniu rozpoczęcia praktyk nie ukończył/a 30. roku życia. Praktyki, które odbywają się na podstawie takiej umowy mogą być płatne lub bezpłatne.

Dodatkowe informacje o praktykach absolwenckich

Pracodawcy zazwyczaj przesyłają studentom swoje wzory umów o praktykę absolwencką - firmy / instytucje mają wzory dostosowane do swoich potrzeb i zadań realizowanych na praktyce np. określenie zasad dostępu do danych osobowych, dokumentacji, obsługi sprzętu laboratoryjnego, bezpieczeństwa, ubezpieczenia NNW/OC, etc.

Oferty praktyk pracodawcy zamieszczają na stronie Biura Karier w zakładce "oferty praktyk".
Studenci mogą również kontaktować się samodzielne z wybranymi przez siebie instytucjami / firmami i pytać o możliwość odbywania praktyk.

Biuro Karier organizuje regularnie szkolenia z pracodawcami oraz spotkania z absolwentami - mentorami (grupowe lub indywidualne), podczas których można uzyskać informacje o możliwościach odbywania praktyk (szczegóły na dot. szkoleń i spotkań publikowane są na stronie Biura Karier oraz wysyłane w mailingu do wszystkich studentów UJ).

Wszelkie kwestie dotyczące praktyk studenckich, w szczególności możliwości zaliczenia praktyk nieobowiązkowych jako zawodowych oraz praktyk obowiązkowych, prosimy uzgadniać z koordynatorami praktyk na macierzystych wydziałach.

 

Ten artykuł dostępny jest tylko w wersji anglojęzycznej. By zapoznać się z jego treścią należy zmienić wersję językową strony (flaga w prawym górnym rogu).

Globalizacja rynku pracy i możliwość sprawnego podróżowania po świecie pozwoliła wielu osobom realizować swoje marzenia o karierze zawodowej za granicą. Sprawdź o czym należy pamiętać podczas przeszukiwania zagranicznych ofert pracy i na co zwrócić uwagę, by wyjazd był bezpieczny:

 

Jeśli myślisz o nauce bądź pracy, w którymś z krajów Unii Europejskich, zajrzyj na stronę europa.eu/europass/pl

Ogólnopolski System Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych

Barometr Zawodów - pokazujący zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce oraz na poziomie województw, dzieląc je na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca z innymi jednostkami UJ

 • Centrum Dostępności – sprawdź, jakie wsparcie oferuje UJ w dostępie do edukacji osobom z niepełnosprawnościami; znajdziesz tu m.in. katalog przykładowych form adaptacji, najnowsze inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnością czy informacje o stypendium specjalnym;
 • Bezpieczny Student – dowiedz się więcej o BHP pracy i kształcenia, a także o równości i procedurach antydyskryminacyjnych stosowanych na uniwersytecie, interwencjach w sytuacjach kryzysowych i dostępnej pomocy prawnej;
 • Sekcja ds. Dydaktyki i Karier Akademickich CM – sprawdź aktualności Collegium Medicum – w tym informacje o stypendiach, miejscach w akademiku, praktykach oraz losach absolwentów;
 • Dział Obsługi Studentów Zagranicznych – przekonaj się co UJ oferuje studentom cudzoziemcom studiującym w Polsce i uczestnikom międzynarodowych wymian - znajdziesz tu m.in. informacje o kursach języka polskiego, programie Erasmus+ i stypendiach NAVA;
 • Dział Współpracy Międzynarodowej – dowiedz się więcej o współpracy UJ z zagranicznymi uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym - znajdziesz tu przydatne informacje o procedurach wyjazdowych, wymianach bilateralnych i wielu innych możliwościach współpracy międzynarodowej;