Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyty studyjne

Erasmus International Staff Week w Palacky University Olomouc

W dniach od 13 do 17 czerwca 2016 r. pracownik Biura Karier UJ wziął udział w 1st Erasmus International Staff Week, organizowanym przez Palacky University Olomouc. Tematem przewodnim Tygodnia była szeroko pojęta współpraca międzynarodowa. Zorganizowano między innymi takie szkolenia jak: Erasmus+ Traineeships, Erasmus+ & Exchange Incoming Students, Erasmus+ Outgoing Students, Support Services for Students. Zaplanowano również zwiedzanie uniwersyteckich obiektów np. nowoczesne centrum sportowe, kampus uniwersytecki i kompleks akademików studenckich.

Wizyta była kolejną okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów zawodowych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych europejskich uczelni.

Wizyta w La Granja de San Ildenfonso w Hiszpanii

W dniach 10-13 maja 2011r. pracownik Biura Karier UJ uczestniczył w wizycie studyjnej „Higher education in arts and its connections to the labour market", organizowanej przez Escuela Superior del Vidrio (Higher Education Institution of Glass) w Hiszpanii. Uczestnictwo w wizycie jest finansowane na podstawie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie".

Wizyta była okazją do spotkania specjalistów z innych krajów Unii Europejskiej pracujących w sektorze edukacji oraz wymiany informacji i doświadczeń. Umożliwiła też nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie omawianej tematyki. Udział w wizycie studyjnej pozwolił  uczestniczce pogłębić wiedzę w zakresie powiązań pomiędzy światem edukacji a rynkiem pracy, co jest bezpośrednio związane z jej obowiązkami w Biurze Karier.  

Wizyty studyjne w Ostrawie i Londynie

W dniach 6 - 10 października 2008r. dwóch pracowników Biura Karier uczestniczyło w programie Wizyt Studyjnych w OstrawieLondynie.

Tematami wizyt były:

  • Key competencies for the labour market (Ostrawa),
  • Information, Advice and Guidance (IAG) Preparation for the labour market (Londyn).

Zobacz również