Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wizyty studyjne

Erasmus International Staff Week w Palacky University Olomouc

W dniach od 13 do 17 czerwca 2016 r. pracownik Biura Karier UJ wziął udział w 1st Erasmus International Staff Week, organizowanym przez Palacky University Olomouc. Tematem przewodnim Tygodnia była szeroko pojęta współpraca międzynarodowa. Zorganizowano między innymi takie szkolenia jak: Erasmus+ Traineeships, Erasmus+ & Exchange Incoming Students, Erasmus+ Outgoing Students, Support Services for Students. Zaplanowano również zwiedzanie uniwersyteckich obiektów np. nowoczesne centrum sportowe, kampus uniwersytecki i kompleks akademików studenckich.

Wizyta była kolejną okazją do nawiązania międzynarodowych kontaktów zawodowych oraz wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych europejskich uczelni.

Wizyta w La Granja de San Ildenfonso w Hiszpanii

Grupa osób

Zdjęcia zamka

W dniach 10 – 13 maja 2011r. pracownik Biura Karier UJ uczestniczył w wizycie studyjnej „Higher education in arts and its connections to the labour market", organizowanej przez Escuela Superior del Vidrio (Higher Education Institution of Glass) w Hiszpanii. Uczestnictwo w wizycie jest finansowane na podstawie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie".

Wizyta była okazją do spotkania specjalistów z innych krajów Unii Europejskiej pracujących w sektorze edukacji oraz wymiany informacji i doświadczeń. Umożliwiła też nawiązanie kontaktów zawodowych w zakresie omawianej tematyki. Udział w wizycie studyjnej pozwolił  uczestniczce pogłębić wiedzę w zakresie powiązań pomiędzy światem edukacji a rynkiem pracy, co jest bezpośrednio związane z jej obowiązkami w Biurze Karier.  

Prezentacja

Wizyty studyjne w Ostrawie i Londynie

W dniach 6 - 10 października 2008r. dwóch pracowników Biura Karier uczestniczyło w programie Wizyt Studyjnych w OstrawieLondynie.

Tematami wizyt były:

  • Key competencies for the labour market (Ostrawa),
  • Information, Advice and Guidance (IAG) Preparation for the labour market (Londyn).

Informacje o programie:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" realizuje program Wizyt Studyjnych jako jedno z działań programu międzysektorowego (Transversal Programme).

Program jest przeznaczony dla obywateli albo stałych mieszkańców 27 państw członkowskich, krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz kraju kandydującego - Turcji.

Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestnicy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji i kształcenia. Adresatami jest szerokie grono osób związanych z kształtowaniem polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadających jednocześnie możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej.

Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Krótkie spotkania (trwające zwykle 3-5 dni) w małych grupach (10-15 osób) ułatwiają wymianę informacji w gronie uczestników, a także pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami kraju goszczącego.

Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu "Uczenie się przez całe życie".