Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewaluacja działań Biura Karier UJ

Nieustannie dbamy o to, aby zapewnić klientom naszego biura jak najwyższy poziom usług. Regularne badanie poziomu satysfakcji z organizowanych przez nas wydarzeń prowadzimy od 2013 r. Posługujemy się kwestionariuszami ankiet sporządzonymi specjalnie na potrzeby naszej ewaluacji. Wierzymy, że dzięki pozyskaniu informacji zwrotnej od studentów oraz absolwentów, możemy doskonalić i optymalizować ofertę jednostki, uwzględniając potrzeby samych zainteresowanych. Dlatego zachęcamy wszystkich odbiorców realizowanych wydarzeń do aktywnego uczestnictwa w prowadzonej ewaluacji. Każda opinia jest dla nas ważna!

Ewaluacja szkoleń/ prezentacji/wydarzeń

Organizowane przez nas szkolenia i prezentacje podlegają wewnętrznej ewaluacji, tzn. uczestnicy tych wydarzeń mają szansę przekazać nam swoją opinię w anonimowej elektronicznej ankiecie ewaluacyjnej. Udział i zaangażowanie uczestników w to badanie ma realny wpływ na przygotowywaną ofertę.

Zachęcamy do zapoznania się z corocznymi wynikami badań satysfakcji z tych wydarzeń.

» Ewaluacja szkoleń 2021

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji szkoleń 2021

» Ewaluacja prezentacji 2021

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji prezentacji 2021

» Ewaluacja szkoleń 2022

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji szkoleń 2022

» Ewaluacja prezentacji 2022

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji prezentacji 2022

» Ewaluacja wydarzeń 2023

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji wydarzeń 2023

Ewaluacja spotkań mentoringowych

Studenci, którzy uczestniczą w spotkaniach mentoringowych, realizowanych w ramach programu ALUMNI UJ, również proszeni są o wyrażenie swojej opinii na temat spotkań z mentorem. Badanie satysfakcji uczestników jest realizowane z wykorzystaniem ankiety internetowej kierowanej do wszystkich uczestników po zakończonych spotkaniach. Pozyskane informacje mając na celu podnoszenie standardów oferty w tym zakresie.

Ewaluacja doradztwa zawodowego i coachingu kariery

Uczestnicy indywidualnych konsultacji mają możliwość podzielenia się z nami swoją opinią w krótkiej ankiecie ewaluacyjnej po zakończonych spotkaniach. W badaniu tym formularz ankiety, podobnie jak w pozostałych badaniach satysfakcji, udostępniany jest uczestnikom za pośrednictwem Internetu. Ocenie poddawane są, m.in. konkretnie wyodrębnione obszary konsultacji.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań, zamieszczonymi poniżej.

» Ewaluacja coachingu kariery 2021

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji coachingu kariery 2021

» Ewaluacja coachingu kariery 2023

Tekstowa wersja raportu z ewaluacji coachingu kariery 2023 

» Ewaluacja doradztwa 2021

Tekstowa wersja raportu z doradztwa 2021

» Ewaluacja doradztwa 2023

Tekstowa wersja raportu z doradztwa 2023

Raporty z działalności Biura Karier (2005-2021):