Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Biuro Karier

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ewaluacja działań Biura Karier UJ

 

E

Strzałki na deskachCiągle dbamy o to, aby zapewnić klientom naszego biura jak najwyższy poziom usług. Dlatego od 2013r. rozpoczęliśmy regularne badanie poziomu satysfakcji z organizowanych przez nas działań: szkoleń, indywidualnych konsultacji oraz uczestnictwa w nieobowiązkowych praktykach studenckich. Wierzymy, że dzięki pozyskaniu informacji zwrotnej od studentów oraz absolwentów, możemy doskonalić i optymalizować ofertę jednostki, uwzględniając ich potrzeby. Prawdopodobnie jesteśmy jednym z nielicznych biur karier w Polsce, które prowadzą badania ewaluacyjne swojej działalności.

Ewaluacja szkoleń

Każde organizowane przez nas szkolenie podlega wewnętrznej ewaluacji, tzn. uczestnicy warsztatów mają szansę przekazać nam swoją opinię w anonimowej ankiecie ewaluacyjnej. Praktycznie wszyscy zwracają nam wypełnione ankiety, co bardzo sobie cenimy! Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z corocznymi wynikami badań satysfakcji ze szkoleń, publikowanymi w kolumnie po prawej.

Ewaluacja spotkań mentoringowych

Studenci, którzy uczestniczą w spotkaniach mentoringowych, realizowanych w ramach programu ALUMNI UJ również proszeni są o wyrażenie swojej opinii na temat spotkań.

Badanie satysfakcji uczestników jest realizowane w dwóch etapach:
I. ankieta audytoryjna PAPI lub ankieta internetowa, wypełniana przez wszystkich uczestników szkolenia po jego zakończeniu,
II. ankieta CATI, krótki wywiad telefoniczny realizowany po sześciu miesiącach od udziału w projekcie. Celem tej części badania jest głównie weryfikacja czy dany uczestnik wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce.

Ewaluacja doradztwa zawodowego

Każdy uczestnik indywidualnych konsultacji ma szansę podzielić się z nami swoją opinią w krótkiej ankiecie ewaluacyjnej. W badaniu tym ankieta jest przekazywana uczestnikom za pośrednictwem Internetu.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które przedstawione zostały w poniższych plikach:

» Ewaluacja doradztwa 2016

» Ewaluacja doradztwa 2017

» Ewaluacja doradztwa 2018

Ewaluacja nieobowiązkowych praktyk studenckich

Chcąc uzyskać bezpośrednią informację zwrotną dotyczącą satysfakcji z praktyki, wprowadziliśmy krótkie badanie opinii studentów, którzy zrealizowali nieobowiązkowe praktyki za pośrednictwem Biura Karier.
W badaniu tym również zastosowano ankietę internetową, a wyniki dodatkowo uzupełniono analizą danych zastanych (m.in. programów praktyk).

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z wynikami badania, które przedstawione zostały w załączonych poniżej plikach:

» Ewaluacja praktyk 2014

» Ewaluacja praktyk 2015

» Ewaluacja praktyk 2016

Raporty:

» Ewaluacja szkoleń 2017

» Ewaluacja szkoleń 2015

» Ewaluacja szkoleń 2014

» Ewaluacja szkoleń 2013